OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26209/w960_26209-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 61 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod611Displej/dotyková
obrazovka ............................. 66
2 Domovská ponuka ................66
Tlačidlá na obrazovke pre
prístup k:
Zvuk : funkcie zvuku
Galéria : funkcie obrázkov
a v

Page 62 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 62Úvod8;
Krátke stlačenie: otvorenie domovskej ponuky ................63
Dlhé stlačenie: otvorenie
funkcie projekcie telefónu
(ak je aktivovaná) ..................86Ovládacie prvky na volante

Page 63 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod636v
Odpovedanie na
telefonický hovor ...................92
alebo otvorenie zoznamu
hovorov/kontaktov .................92
alebo prepínanie medzi
hovormi v prípade
čakajúcich hovorov ........

Page 64 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 64ÚvodAk chcete zrušiť funkciu stlmenia:
opäť stlačte tlačidlo X. Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.
Prevádzkové režimy
Stlačením tlačidla ; zobrazte
domovskú ponuku.

Page 65 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod65Telefón
Skôr než bude možné používať
funkciu telefónu, je potrebné vytvoriť
spojenie medzi informačným
systémom a príslušným mobilným
telefónom.
Detailný popis prípravy a v

Page 66 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 66Základné operácieZákladné operácieZákladné operácie.......................66
Nastavenia tónu ........................... 68
Nastavenia hlasitosti ....................69
Systémové nastave

Page 67 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie67Príslušná systémová funkcia sa
aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa
zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími
možnosťami.
Poznámky
V nasledujúcich kapitolách sú kro

Page 68 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 68Základné operácie● Dotknite sa tlačidla S alebo R v
hornej alebo dolnej časti
posuvnej lišty.
● Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.
Pre návrat späť na vrch zozna

Page 69 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie69Ponuka ekvalizéraPoužite toto nastavenie na
optimalizáciu tónu pre daný štýl
hudby, napr. Rock alebo Klasika .
Na interakčnej výberovej lište v dolnej
časti obrazovk

Page 70 of 135

OPEL GRANDLAND X 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 70Základné operácieZvoľte možnosť Rádio, a potom sa
posúvajte cez zoznam k možnosti Zvuková spätná väzba dotyku .
Dotykom na tlačidlo na obrazovke
vedľa možnosti Zvuková spätná
vä