OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26210/w960_26210-0.png OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19Naftový motor sa štartuje po
zhasení kontroly žeravenia !.
Štartovanie motora 3 143.Tlačidlo štartovania
Manuálna prevodovka: stlačte pedál
spojky a brzdy.
Automatická prevo

Page 22 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 20V krátkostiParkovanie9Varovanie
● Neodparkujte vozidlo na ľahko
zápalný povrch. Vysoká teplota
výfukového systému môže
spôsobiť zapálenie povrchu.
● Parkovaciu brzdu vždy zatiahnit

Page 23 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21Kľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 21
Kľúče ......................................... 21
Rádiový diaľkový ovládač ..........22
Syst

Page 24 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, oknáKľúč s výklopnou planžetou
Stlačením tlačidla vyklopíte planžetu
kľúča. Pre sklopenie kľúča najprv
stlačte tlačidlo.
Rádiový diaľkový ovládač
Umožňuje

Page 25 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23
1.Odstráňte čierny kryt z diaľkového
ovládača.
2. Vyberte plochú batériu z priestoru
na batériu.
3. Vymeňte batériu za batériu rovnakého typu. Dávajte pozor nap

Page 26 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknáZaobchádzajte s ním opatrne,
chráňte ho pred vlhkosťou a
vysokými teplotami a nepoužívajte ho
zbytočne.
Výmena batérie v elektronickom
kľúči
Ihneď vymeňte baté

Page 27 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Poznámky
Ak sa po uzamknutí dverí diaľkovým
ovládačom neotvoria žiadne dvere,
po krátkom čase sa dvere
automaticky uzamknú. Podmienkou
je, že je toto nastavenie akt

Page 28 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, oknáObsluha systému s elektronickým
kľúčom
Elektronický kľúč sa musí nachádzať
mimo vozidla v okruhu približne
jeden meter od dverí na príslušnej
strane.
Odomknutie

Page 29 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27Zamknutie
Zatlačte prstom alebo palcom na
kľučku jedných z dverí (na značku)
alebo stlačte dotykový spínač
zadných výklopných dverí.
Odomknú sa všetky dvere,
ba

Page 30 of 275

OPEL GRANDLAND X 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, okná
Stlačte tlačidlo Q – uzamknutie. LED
v tlačidle sa rozsvieti.
Odomyká sa opätovným stlačením
tlačidla Q. Kontrolka LED v tlačidle
zhasne.
Ovládanie pomocou kľú