OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26214/w960_26214-0.png OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi269Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
The NetherlandsPrevádzková
frekvencia (MHz)Maximálny
výstup (dBm)2402 - 248042412 - 246218880 - 915331710 - 1785241850 - 1910241920 -

Page 272 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 270Informácie o zákazníkoviZdvihák

Page 273 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi271Preklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Zdvihák
Typ/číslo diel

Page 274 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 272Informácie o zákazníkoviso softvérom libcurl a unzip.
Informácie o ďalšom softvéri tretích strán nájdete na adrese http://
www.lg.com/global/support/
opensource/index.
Preložený text n

Page 275 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi2732. Redistributions in binary form(compiled executables) must
reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and
this list of conditions in
documentation an

Page 276 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 274Informácie o zákazníkoviunzip
Toto je verzia autorských práv a
licencie pracovnej skupiny Info-Zip z
10. februára 2005. Konečná verzia
tohto dokumentu by mala byť natrvalo
dostupná na adr

Page 277 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi275Takýmto zmeneným verziám sa
okrem toho zakazuje používanie
e-mailových adries pracovných
skupín Zip-Bugs a Info-ZIP a
adries URL pracovnej skupiny
Info-ZIP, ktor

Page 278 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 276Informácie o zákazníkoviDivX, LLC
DivX ®
 a DivX Certified ®
 sú
registrované ochranné známky
spoločnosti DivX, LLC.Google Inc.
Android™ a Google Play™ Store sú
ochranné známky spo

Page 279 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi277V závislosti od úrovní technického
vybavenia sa ukladajú nasledujúce
údaje:
● prevádzkové stavy systémových komponentov (napr. hladiny
naplnenia, tlak v pneu

Page 280 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019  Používateľská príručka (in Slovak) 278Informácie o zákazníkoviV závislosti od dotknutej úrovne
vybavenia tieto zahŕňajú
● multimediálne údaje, ako napríklad hudba, videá alebo
fotografie na prehrávanie v
integrovanom mul