OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) GRANDLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23088/w960_23088-0.png OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish)

Page 1 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) Instruktionsbog

Page 2 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion.................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................20
Sæder, sikkerhed .........................43
Opbevar

Page 4 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) 2IntroduktionIntroduktion

Page 5 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige.
Se afsnittene "Service og vedligehol‐
delse", "Tekniske data", bilen

Page 6 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) 4IntroduktionFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være
forbundet med livsf

Page 7 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion5

Page 8 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen
Tryk på c
 for at låse bilen op. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene.
Tryk på P for kun at låse bagklap‐
pen op.
Bagklap
Efter

Page 9 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7Sædeindstilling
Længdeindstilling
Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen. Prøv at bevæge sædet frem
og tilbage for at sikre, at det er fast‐
låst.
Sædestilling 3 44.
M

Page 10 of 275

OPEL GRANDLAND X 2019 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtSædehældning
Tryk på kontakten
opad:forkanten hævesnedad:forkanten sænkes
Sædestilling 3 44.
Manuel sædeindstilling 3 45.
Indstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, in
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 280 next >