OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26229/w960_26229-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 11 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod11
Ovládanie na ľavej strane
volantu
1 Tlačidlo s
Stlačenie: prijatie
telefonického hovoru .............98
alebo aktivácia
rozpoznávania reči ................87
alebo prerušenie výzvy

Page 12 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 12Úvod
Tlačidlo j - zobrazenie
hlavného menu špecifickej aplikácie
Tlačidlá P / Q - výber
položky ponuky
Tlačidlo 9 - potvrdenie výberu
2 Tlačidlo !/# .......................... 13
Stl

Page 13 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod13
V informačnom centre vodiča sú
zobrazené informácie a menu
informačného systému.
Menu v informačnom centre vodiča
sa ovládajú prostredníctvom
päťsmerového ovládača na pravej

Page 14 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 14Úvod
Telefón
Stlačením tlačidla ; sa zobrazí
domovská obrazovka.
Vyberte ikonu TELEFÓN.
Ak sa spojenie so spárovaným mobilným telefónom dá vytvoriť,
zobrazí sa hlavná ponuka režim

Page 15 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha15Základná obsluhaDispleje........................................ 15
Ovládače ...................................... 16
Obsluha menu ............................. 23
Klávesnice

Page 16 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 16Základná obsluha
Stredná úroveň:
Informačné centrum vodiča je
súčasťou prístrojového panelu a
zobrazuje informácie informačného
systému ako aj informácie špecifické
pre dané voz

Page 17 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha17
■ Zmena nastavenej hodnoty.Poznámky
Zvolená položka je zvýraznená
červeným rámčekom.
Stlačte: ■ Aktivácia zvoleného tlačidla obrazovky alebo položky menu.
■ Po

Page 18 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 18Základná obsluha
Príslušná systémová funkcia sa
aktivuje, zobrazí sa hlásenie, alebo
sa zobrazí submenu s ďalšími
možnosťami.
Poznámky
V nasledujúcich kapitolách budú
kroky obsluh

Page 19 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základná obsluha19
■ Ťuknite na tlačidlá obrazovky o
alebo n v hornej a dolnej časti
posuvnej lišty.
■ Presúvajte posuvník posuvnej lišty prstom nahor a nadol.
■ V abecedných zoznamo

Page 20 of 155

OPEL INSIGNIA 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 20Základná obsluha
Dotyková plocha
Dotyková plocha má povrch citlivý nadotyk, ktorý povoľuje ďalšie funkcie
ovládania menu na stredovom
displeji. Nachádza sa za radiacou
pákou.
Poznámky
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 160 next >