OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) INSIGNIA 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20649/w960_20649-0.png OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 1 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) OPEL INSIGNIAInfotainment System

Page 2 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 3 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Touch R700 / Navi 900..................5
R300 Color / R400 Color ...........113Spis treści

Page 4 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 5 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie............................... 6
Podstawowa obsługa ...................15
Radioodtwarzacz .........................50
Odtwarzacz CD ............................ 56
Urządzenia zewnętrzn

Page 6 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 6WprowadzenieWprowadzenieInformacje ogólne..........................6
Zabezpieczenie przed kradzieżą ....................................... 7
Przegląd elementów
sterujących ....................

Page 7 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie7
ze względu na różnice pomiędzy
poszczególnymi wariantami
modelu, specyfikacje modelu dla
danego kraju, zainstalowane
wyposażenie dodatkowe lub
akcesoria.
Ważne informacje dotyczą

Page 8 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 8WprowadzeniePrzegląd elementów sterujących
Wyświetlacz środkowy z elementami sterującymi

Page 9 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Wprowadzenie9
1Pokrętło X............................ 13
Jeśli wyłączone: krótkie
naciśnięcie – włączenie zasilania
Jeśli włączone: krótkie
naciśnięcie – wyciszenie
systemu; dług

Page 10 of 157

OPEL INSIGNIA 2014 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 10Wprowadzenie
9Przycisk t
Radioodbiornik: krótkie
naciśnięcie – przejście do
poprzedniej stacji; długie
naciśnięcie – szukanie w
dół ......................................... 50
Odtwarz
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 160 next >