OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26233/w960_26233-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 141 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón141
3. Pre spárovanie novéhozariadenia zvoľte tlačidlo
obrazovky PÁROV..
4. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom
aplikácie nastavení" (pozri
vyššie).
5.

Page 142 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 142Telefónživotne dôležitú komunikáciu
(napr. núdzové volanie pre
záchrannú službu).
V niektorých sietiach môže byť
nutné mať platnú kartu SIM
správne vloženú do mobilného
telef

Page 143 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón143
Poznámky
Ak je hovor aktívny pri vstupe do hlavného menu telefónu, zobrazí sa
ďalšia položka menu. Zvoľte Aktívny
hovor , aby ste zobrazili zobrazenie
počas hovoru.
Inicializá

Page 144 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 144Telefón
Ak chcete zdvihnúť hovor, zvoľte
tlačidlo obrazovky ZDVIH. v správe.
Odmietnutie telefónneho hovoru Ak chcete odmietnuť hovor, zvoľte
tlačidlo obrazovky IGNOR. v správe.
Zmena

Page 145 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón145
Iniciujte druhý telefonický hovor. Ak
chcete použiť číselnú klávesnicu, zvoľte tlačidlo obrazovky KLÁVES. v
zobrazení počas hovoru. Detailný
popis si pozrite vyššie.
Oba h

Page 146 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 146Telefón
maximálny vysielací výkon
mobilného telefónu 2 W pre GSM 900
alebo 1 W pre ostatné typy.
Z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj
použitie handsfree súp

Page 147 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón147

Page 148 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 148RegisterAAktivácia hudby Bluetooth ..........136
Aktivovanie AUX .........................136
Aktivovanie informačného systému ................................... 115
Aktivovanie prehrávača C

Page 149 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 149
NNastavenia hlasitosti................... 119
Nastavenia tónu ......................... 118
Núdzové volanie .........................141
O Obnovenie nastavení z výroby ...120
Obnovenie staní

Page 150 of 151

OPEL INSIGNIA 2015 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 150
TelefónBluetooth ................................. 138
Nedávne hovory ......................142
Núdzové volania .....................141
Režim Handsfree ....................142
Spojenie Bluet