OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2015 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26234/w960_26234-0.png OPEL INSIGNIA 2015 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 271 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo269
■ Vypnite všetky nepotrebnéelektrické spotrebiče.
■ Pri núdzovom štartovaní sa nenakláňajte nad akumulátor
vozidla.
■ Svorky jedného pomocného kábla sa n

Page 272 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 270Starostlivosť o vozidlo
4. Zapnite elektrické spotrebiče(napr. svetlo, vyhrievanie
zadného okna) vozidla, ktoré je
núdzovo štartované.
5. Pri odpájaní káblov postupujte v opačnom porad

Page 273 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo271
OPC: vložte skrutkovač do otvoru pri
hornom ohybe veka. Veko uvoľnite
opatrným pohybom skrutkovača
nadol. Odporúčame vložiť handru
medzi skrutkovač a karosériu,

Page 274 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 272Starostlivosť o vozidlo
prípadoch alebo ak má prevodovka
poruchu, musí byť predná náprava
zdvihnutá zo zeme.
Vozidlá s automatickou prevodovkou
a pohonom všetkých kolies: Vozidlo
musí b

Page 275 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo273
Country Tourer: vložte skrutkovač do
štrbiny v spodnom okraji krytu. Veko
uvoľnite opatrným pohybom
skrutkovača nadol. Odporúčame
vložiť handru medzi skrutkovač

Page 276 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 274Starostlivosť o vozidlo
Country Tourer: vložte veko s horným
lemom do zahĺbenia a veko upevnite
zatlačením.Starostlivosť o vzhľad
Starostlivosť o exteriér
Zámky
Zámky sú pred opustení

Page 277 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo275
Vozidlo dôkladne opláchnite a osuštejelenicou. Jelenicu často vyplachujte.
Na lak a okná použite samostatné
kusy jelenice:zvyšky vosku na
oknách by zhoršili prieh

Page 278 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 276Starostlivosť o vozidlo
Spodok vozidlaNiektoré oblasti spodku vozidla majú
spodný náter z PVC, zatiaľ čo iné
kritické oblasti sú pokryté vrstvou
trvanlivého ochranného vosku.
Po umytí

Page 279 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo277
Plastové a gumové dielyPlastové a gumové diely je možné
čistiť rovnakým čistiacim
prostriedkom, ktorý sa používa na
čistenie karosérie. Ak je treba,
použite

Page 280 of 337

OPEL INSIGNIA 2015  Používateľská príručka (in Slovak) 278Servis a údržbaServis a údržbaVšeobecné informácie...............278
Odporúčané kvapaliny, mazivá
a súčasti ..................................... 279Všeobecné informácie
Servisné i