OPEL INSIGNIA 2016.5 Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/22715/w960_22715-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian)

Page 1 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) OPEL INSIGNIAРъководство за Инфотейнмънт

Page 2 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian)

Page 3 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) Touch R700 IntelliLink / Navi
900 IntelliLink ................................. 5
R300 Color / R400 Color .............99Съдържание

Page 4 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian)

Page 5 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) Въведение.................................... 6
Основни операции .....................15
Радио .......................................... 34
CD плейър ..............

Page 6 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) 6ВъведениеВъведениеОбща информация......................6
Защита от кражба ........................7
Преглед на елементите на
упр

Page 7 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) Въведение7Съобщение
Това ръководство описва всички
опции и функции, достъпни в
различните варианти на систе

Page 8 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) 8ВъведениеПо тази причина системата
Инфотейнмънт работи само във
Вашия автомобил и не
представлява ценност

Page 9 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) Въведение9Преглед на елементите на управлението
Центриране на екран с бутони

Page 10 of 141

OPEL INSIGNIA 2016.5  Ръководство за Инфотейнмънт (in Bulgarian) 10Въведение1X........................................... 13
Ако е изключено: кратко
натискане: включено
захранване
Ако е включено: к
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 150 next >