OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25899/w960_25899-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) OPEL INSIGNIAĪpašnieka rokasgrāmata

Page 2 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................21
Sēdekļi, drošības sistēmas ..........48
B

Page 4 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 2IevadsIevads

Page 5 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads3Automašīnas dati
Lūdzu, ievadiet iepriekšējā lappusē
savas automāšīnas datus, lai tie
vienmēr būtu viegli pieejami. Šī
informācija ir atrodama nodaļās
"Serviss un tehniskā

Page 6 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 4Ievads● Iespējams, displejos netiekatbalstīta jūsu valoda.
● Displeja paziņojumi un salonā atrodamo apzīmējumu teksti ir
nodrukāti treknrakstā .
Teksta lodziņi "Bīstami", "

Page 7 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5

Page 8 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 6ĪsumāĪsumā
Informācija pirmajam braucienamAutomašīnas atslēgšana
Nospiediet c
, lai atslēgtu durvis un
bagāžas nodalījumu. Atveriet durvis,
pavelkot durvju rokturus. Lai atvērtu
bagā

Page 9 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īsumā7Atzveltnes slīpums
Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdeklim nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Sēdēšanas stāvoklis 3 50, sēdekļu
manuā

Page 10 of 347

OPEL INSIGNIA 2016.5 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 8ĪsumāGalvas balstu regulēšana
Nospiediet atbloķēšanas pogu,
noregulējiet augstumu, nofiksējiet.
Galvas balsti 3 48.
Drošības josta
Izvelciet drošības jostu un nostipriniet
to jostas fik
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 350 next >