OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26239/w960_26239-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie21Pre uloženie tejto stanice ako
obľúbenej položky odkryte zoznam
obľúbených položiek a vyhľadajte
príslušnú stránku s obľúbenými
položkami.
Dotknite sa a podržte

Page 22 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Základné operáciePoužitie ovládačov na pravej strane
volantu
Opakovaným stláčaním k alebo l
vyberte požadovanú obľúbenú
zvukovú položku.
Alternatívne stlačte tlačidlo i na
zob

Page 23 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie23Pre zastavenie posúvania navigujtespäť do oblasti stránky obľúbených
položiek.
Výberom KONIEC potvrďte činnosť a
vráťte sa späť do ponuky nastavení.
Definovanie

Page 24 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24Základné operáciePoznámky
Systém si pamätá zoznam zvolený v rámci aplikácie. Pri opätovnom
vstupe do zoznamu kontaktov z tejto aplikácie sa opäť zobrazí zoznam
zvolený predtým.
Pou

Page 25 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie25
Zvoľte jednu z možností.
Vytvoriť nový kontakt
Zobrazí sa menu výberu kategórie
údajov.
Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre
informácie, ktoré chcete uložiť,

Page 26 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Základné operácieAk chcete vytvoriť nové pole pre už
existujúcu kategóriu údajov, napr.
druhé mobilné telefónne číslo,
vyberte w v príslušnom údajovom
poli.
Poznámky
Tlačidlo obr

Page 27 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie27
VýškyPoužite toto nastavenie, ak chcete
zosilniť alebo zoslabiť vysoké
frekvencie zvukových zdrojov.
Upravte nastavenie opakovaným
dotykom na tlačidlo ─ alebo w.
Alt

Page 28 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Základné operácieNastavenia hlasitostiMaximálna hlasitosť po spustení
Stlačte tlačidlo ;, a potom zvoľte
možnosť NASTAVENIA na
domovskej obrazovke.
Listujte v zozname a vyberte položk

Page 29 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie29Ak je zvolený 12-hodinový režim,zobrazí sa tretí stĺpec pre nastavenie
AM (predpoludním) a PM
(popoludní). Vyberte želanú
možnosť.
Nastaviť dátum
Výberom Nastavi

Page 30 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Základné operácie
Zadajte príslušný štvorciferný kód a
potom vyberte Odblokovať. Systém
je odomknutý.
Zabudnutý PIN kód
Ak chcete vykonať reset PIN kódu na
predvolené nastavenie, k