OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26239/w960_26239-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia51Funkcia automatického
dokončovania
Ak chcete vymazať zoznam položiek cieľov používaný funkciou
automatického dokončovania, zvoľte
možnosť Vymazať automatické
doplňovanie .

Page 52 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52NavigáciaPríklad:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels
Home", "Bonn, Hellweg 6",
"02379234567" , pozri obrázok
vyššie.
Súradnice GPS musia byť vyjadrené
v decimálnych st

Page 53 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia53Stlačte tlačidlo ;, a potom zvoľte
možnosť NAVI na zobrazenie mapy
navigácie.
Na interakčnej výberovej lište zvoľte možnosť CIEĽ, a potom zvoľte jednu
z rôznych možností

Page 54 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54NavigáciaAk chcete spustiť navádzanie po
trase, vyberte položku Štart.
Obrazovka zadania adresy Zvoľte ADRESA . Zobrazí sa
obrazovka Zadať adresu .
Dotknite sa jedného zo zadávacích
po

Page 55 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia55Môžete taktiež uložiť individuálne
body záujmu v rámci systému, pozrite
si časť "Vytvorenie a preberanie
bodov záujmu definovaných
používateľom" v kapitole "Pou

Page 56 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56Navigácia
Zvoľte jedno zo zadaní. Zobrazia sa
detaily cieľa.
Ak chcete spustiť navádzanie po
trase, vyberte položku Štart.
Zoznam kontaktov
Zvoľte KONTAKTY . Zobrazí sa
zoznam kontaktov.

Page 57 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia57Trasa po prejazdových bodochPrejazdový bod je prechodný cieľ,
ktorý sa zohľadňuje vo výpočte trasy
do konečného cieľa. Pre vytvorenie
trasy po prejazdových bodoch
môžete pri

Page 58 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58Navigácia
Ak chcete uložiť celú trasu s
prejazdovými bodmi, vyberte Uložiť.
Trasa po prejazdových bodoch sa uloží do zoznamu kontaktov v
priečinku Uložené trasy a označí sa
podľa

Page 59 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia59Navádzanie
Navádzanie po trase poskytuje
navigačný systém pomocou
vizuálnych pokynov a hlasových
príkazov (hlasové navádzanie).Vizuálne pokyny
Vizuálne pokyny sú uvedené na
d

Page 60 of 127

OPEL INSIGNIA 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60NavigáciaHlasové príkazy
Vyberte MENU v interakčnej
výberovej lište a následným výberom Nastavenie hlasu navigácie zobrazte
príslušnú podponuku.
Ak je nastavená funkcia Hlasový
vý