ESP OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian)

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) INSIGNIA 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25560/w960_25560-0.png OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian)

Page 20 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) 18Trumpa informacija● Nespauskite akseleratoriauspedalo.
● Uždegimo jungiklis: pasukite raktelį į padėtį 3 ir atleiskite.
Maitinimo mygtukas:
spustelėkite Engine Start/Stop ir
atleiskite.

Page 21 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) Trumpa informacija19Automobilio statymas9Perspėjimas
● Nestatykite automobilio ant
lengvai užsiliepsnojančio
paviršiaus. Itin įkaitusi
išmetimo sistema gali uždegti tokį paviršių.
● Visa

Page 32 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) 30Raktai, durys ir langai
Spauskite nuotolinio valdymo pulto
x , kol bagažinė bus automatiškai
atidaryta arba atrakinę paspauskite
mygtuką, esantį po bagažinės durų apsaugine juosta.
Centrini

Page 35 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) Raktai, durys ir langai33Pastaba
Atsidarymo aukštį reikia
programuoti automobiliui stovint ant
žemės.
Jei bagažinės dangčio atidarymo
kampas nesiekia 30°, garsinis
signalas informuoja apie nau

Page 167 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) Važiavimas ir naudojimas165Maitinimo mygtukas
Elektroninis raktas turi būti
automobilio viduje.
Priedų režimas
Vieną kartą paspauskite mygtuką
Engine Start/Stop nespausdami
sankabos arba stabd

Page 168 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) 166Važiavimas ir naudojimaspranešimas No Remote Detected
(Nuotolinis raktas neaptiktas) arba
Replace Battery in Remote Key
(Pakeiskite nuotolinio rakto bateriją) .
Pakelkite porankį ir atidarykit

Page 169 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) Važiavimas ir naudojimas167Trumpam pasukite raktą į 3 padėtį ir
atleiskite: automatinė procedūra
įjungs starterį po neilgo uždelsimo
veikiant varikliui; žiūrėkite automatinį
starterio va

Page 172 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) 170Važiavimas ir naudojimasAutomobilio akumuliatoriaus
apsauga nuo išsikrovimo
Siekiant užtikrinti, kad variklis
patikimai pakartotinai užsivestų,
išjungimo-užvedimo sistemoje yra
įdiegtos kel

Page 174 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) 172Važiavimas ir naudojimasVariklio išmetimo
sistema9 Pavojinga
Išmetimo dujose yra bespalvio ir
bekvapio nuodingo anglies
dvideginio, kurio įkvėpus gali ištikti mirtis.
Jei išmetimo dujos pate

Page 175 of 345

OPEL INSIGNIA 2016.5 Savininko vadovas (in Lithuanian) Važiavimas ir naudojimas173Katalizatorius
Katalizatorius sumažina kenksmingų
medžiagų kiekį išmetamosiose
dujose.Įspėjimas
Kitos nei 3
 225, 3 297
puslapiuose išvardintos kuro
rūšys, gal
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 40 next >