OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish)

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/23115/w960_23115-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish)

Page 1 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) OPEL INSIGNIAInstruktionsbog

Page 2 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish)

Page 3 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion.................................... 2
Kort og godt ................................... 6
Nøgler, døre og ruder ..................20
Sæder, sikkerhed .........................45
Opbevar

Page 4 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 2IntroduktionIntroduktion

Page 5 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion3Modelspecifikke dataNoter Deres bils data på den fore‐
gående side, så de er let tilgængelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene "Service og vedligeholdelse" og "Tek

Page 6 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 4IntroduktionFare, advarsel og forsigtig9Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være for‐
bundet med l

Page 7 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Introduktion5

Page 8 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 6Kort og godtKort og godtFør kørslenOplåsning af bilen
Dørene og lastrummet låses op ved
at trykke på c. Dørene åbnes ved at
trække i håndtagene. Bagklappen åb‐
nes ved at trække i knap

Page 9 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) Kort og godt7Ryglænets hældning
Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart i
hak.
Sædestilling 3 47, Manuel sæde‐
indstilling 3 47, Elektrisk sædeind‐
stil

Page 10 of 325

OPEL INSIGNIA 2016 Instruktionsbog (in Danish) 8Kort og godtIndstilling af hovedstøtter
Tryk på udløserknappen, indstil høj‐
den og lad støtten gå i hak.
Hovedstøtter 3 45.
Sikkerhedssele
Træk sikkerhedsselen ud og klik den
på plads i
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 330 next >