OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26238/w960_26238-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 1 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) OPEL INSIGNIAPoužívateľská príručka

Page 2 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 3 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod.............................................. 2
V krátkosti ...................................... 6
Kľúče, dvere, okná .......................21
Sedadlá, zádržné prvky ...............4

Page 4 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 2ÚvodÚvod

Page 5 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod3Údaje špecifické pre vozidloZapíšte údaje Vášho vozidla na
predchádzajúcu stranu, aby boli
jednoducho prístupné. Tieto
informácie sú k dispozícii v častiach
„Servis a údržba

Page 6 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 4Úvod● Je možné, že obrazovky vozidlanepodporujú váš jazyk.
● Správy na displeji a označenia interiéru sú uvedené tučnými
písmenami.
Nebezpečenstvo, varovanie, výstraha9 Nebezpe

Page 7 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod5

Page 8 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 6V krátkostiV krátkosti
Informácie o prvej jazdeOdomknutie vozidla
Ak chcete odomknúť dvere a
batožinový priestor, stlačte tlačidlo c.
Dvere otvorte potiahnutím za kľučku.
Pre otvorenie d

Page 9 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti7Naklonenie operadla
Zatiahnite za páku, a nastavte sklon
a uvoľnite páku. Sedadlo za musí
počuteľne zaistiť.
Poloha sedadla 3 50, manuálne
nastavenie sedadla 3 51, elektrické
n

Page 10 of 341

OPEL INSIGNIA 2016 Používateľská príručka (in Slovak) 8V krátkostiNastavenie opierky hlavy
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nastavte
výšku, zablokujte.
Opierky hlavy 3 48.
Bezpečnostný pás
Vytiahnite bezpečnostný pás a
zaistite ho v zámke pá
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 350 next >