engine OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian)

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) INSIGNIA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25558/w960_25558-0.png OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian)

Page 19 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) Trumpa informacija17stabdžių pedalas. Norėdami įjungti P
arba R, nuspauskite atlaisvinimo
mygtuką.
Automatinė pavarų dėžė 3 177.Pradžia
Prieš važiuodami, patikrinkite ● Padangų prip

Page 20 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) 18Trumpa informacija● Nespauskite akseleratoriauspedalo.
● Uždegimo jungiklis: pasukite raktelį į padėtį 3 ir atleiskite.
Maitinimo mygtukas:
spustelėkite Engine Start/Stop ir
atleiskite.

Page 108 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) 106Prietaisai, valdymo įtaisaiAtstatymasBazinio lygio ekrane paspauskite
SET/CLR posūkio signalo svirtelėje ir
palaikykite kelias sekundes, kad
nustatytumėte iš naujo. Degimas turi
būti įjungt

Page 129 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) Prietaisai, valdymo įtaisai127●Engine Sport Performance
(variklio sportinis režimas) :
akceleratoriaus pedalo ir pavarų
perjungimo charakteristikos
tampa efektyvesnės.
● Sport Steering (sporti

Page 168 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) 166Važiavimas ir naudojimasMaitinimo mygtukas
Elektroninis raktas turi būti
automobilio viduje.
Priedų režimas
Vieną kartą paspauskite mygtuką
Engine Start/Stop nespausdami
sankabos arba stabd

Page 169 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) Važiavimas ir naudojimas167pranešimas No Remote Detected
(Nuotolinis raktas neaptiktas) arba
Replace Battery in Remote Key
(Pakeiskite nuotolinio rakto bateriją) .
Pakelkite porankį ir atidarykit

Page 170 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) 168Važiavimas ir naudojimasTrumpam pasukite raktą į 3 padėtį ir
atleiskite: automatinė procedūra
įjungs starterį po neilgo uždelsimo
veikiant varikliui; žiūrėkite automatinį
starterio va

Page 171 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) Važiavimas ir naudojimas169Automatinis starterio valdymasŠi funkcija valdo variklio užvedimo
procedūrą. Vairuotojui nereikia laikyti
raktelio padėtyje 3 arba laikyti
nuspaudus Engine Start/Sto

Page 177 of 345

OPEL INSIGNIA 2016 Savininko vadovas (in Lithuanian) Važiavimas ir naudojimas175Lygio įspėjimai„AdBlue“ sąnaudos siekia apie
0,7 l / 1 000 km, jos priklauso nuo
vairavimo pobūdžio.
Jei „AdBlue“ lygis nukrenta žemiau
tam tikros vertės, va