OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26242/w960_26242-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia149Ak nepotrebujete ochladzovať alebo
vysušovať vzduch, vypnite chladenie,
aby ste ušetrili palivo. Aktivované
chladenie môže deaktivovať
automatické vypnutia motora.
Systém Sto

Page 152 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 150KlimatizáciaAutomatická klimatizáciaV automatickom režime sa teplota,
rýchlosť ventilátora a distribúcia
vzduchu reguluje automaticky.
Ovládače a tlačidlá pre nasledujúce
funkcie:
●

Page 153 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia151Základné nastavenie pre dosiahnutie
maximálneho komfortu:
● Po stlačení tlačidla AUTO sa
distribúcia vzduchu a rýchlosť
ventilátora regulujú automaticky.
LED v tlačidle

Page 154 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 152KlimatizáciaOdstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V
●
Stlačte V. LED v tlačidle sa
rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
● Teplota a distribúcia vzduchu sú nastavené automaticky a

Page 155 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia153Distribúcia vzduchu l, M , K
Pre prispôsobenie nastavenia stlačte
príslušné tlačidlo. LED v tlačidle sa rozsvieti, aby indikovala aktivovanie.
l:na čelné okno a na okná v
pr

Page 156 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 154KlimatizáciaManuálna recirkulácia
vzduchu 4
Stlačením tlačidla 4
 aktivujte režim
recirkulácie vzduchu. LED v tlačidle
sa rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
Zvoľte recirkuláciu vzd

Page 157 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia155●ZAPNUTIE/VYPNUTIE systému
X
● dvojzónovej synchronizácie
teploty SYNC
Vyhrievanie zadného okna Ü 3 45.
Vyhrievané predné sedadlá ß 3 56.
Vetrané predné sedadlá A

Page 158 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 156KlimatizáciaNastavenie regulácie rýchlosti
ventilátora v automatickom režime sa
dá zmeniť v menu prispôsobenia
vozidla na farebnom informačnom
displeji.
Zvoľte príslušné nastavenie v
N

Page 159 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia157Odstránenie zahmlenia a
námrazy z okien V
●
Stlačte V. LED v tlačidle sa
rozsvieti, aby indikovala
aktivovanie.
● Teplota a distribúcia vzduchu sú nastavené automaticky a

Page 160 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 158KlimatizáciaNávrat do automatického režimu:Stlačte AUTO.
Distribúcia vzduchu l, M , K
Pre prispôsobenie nastavenia stlačte
príslušné tlačidlo. LED v tlačidle sa rozsvieti, aby indiko