OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2017 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26242/w960_26242-0.png OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Obmedzenia systému● Automatická brzdná sila systému
nedovoľuje prudké brzdenie a
úroveň brzdenia nemusí byť
dostatočná na to, aby zabránila
kolízii.
● Po prudkej zmene jazdn

Page 202 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaPri vchádzaní na diaľnicu alebo pri jejopúšťaní môže adaptívny tempomatstratiť vozidlo jazdiace pred vami a
zrýchliť na nastavenú rýchlosť. Z
tohto dôvodu pred výjazdom z
dia

Page 203 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201nehode nechajte požiadajte servis
o kontrolu a opravu polohy
snímača adaptívneho tempomatu.
Nastavenia
Nastavenia sa dajú zmeniť v menu
prispôsobenia vozidla na farebnom
informačnom di

Page 204 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazdana vozidlách vybavených
adaptívnym tempomatom 3 193.
● Varovanie pred čelnou zrážkou
založené na systéme prednej
kamery
u vozidiel bez tempomatu alebo
len s bežným tempomatom
3

Page 205 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203Farba kontrolky A sa zmení na žltú,
keď sa k vozidlu vpredu priblížite na
príliš krátku vzdialenosť alebo sa k
prichádzajúcemu vozidlu blížite príliš
rýchlo.Výstraha
Farba sv

Page 206 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 204Jazda
Výstraha vodiča
Indikátor vozidla vpredu A sa na
prístrojovom paneli rozsvieti
nazeleno, keď systém rozpozná
vozidlo v smere jazdy.
Keď sa k vozidlu vpredu priblížite na
príliš k

Page 207 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205Indikátor čelnej vzdialenosti
Indikátor čelnej vzdialenosti
zobrazuje vzdialenosť k
predchádzajúcemu pohybujúcemu sa vozidlu. Systém v závislosti odvýbavy vozidla používa na
detek

Page 208 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 206Jazda9Varovanie
Tento systém nie je určený na to,
aby nahradil zodpovednosť vodiča za jazdu s vozidlom a sledovanie
premávky pred sebou. Jeho
funkcia sa obmedzuje len na
doplnkové použitie.

Page 209 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207Napríklad v parkovacích garážach,
kvôli dopravným značkám v zákrute
alebo kvôli premávke v druhom
jazdnom pruhu. Toto je bežná
činnosť, vozidlo nepotrebuje opravu.
Aby ste zruš

Page 210 of 345

OPEL INSIGNIA 2017 Používateľská príručka (in Slovak) 208Jazdaprekážky vpredu znie cez predné
reproduktory, pre prekážky vzadu
znie zo zadnej časti vozidla.
Aktivácia
Keď je zaradená spiatočka, predný a
zadný parkovací systém je pripravený