OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda159Krátko stlačte tlačidlo
Engine Start/Stop : automatika
aktivuje štartér s krátkym
oneskorením, kým motor beží.
Ak chcete motor vypnúť, keď vozidlo stojí, krátko stlačte tlačid

Page 162 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 160JazdaOdpojenie pri prebehu
Prívod paliva sa pri prebehu
automaticky odpojí, napr. keď vozidlo jazdí so zaradeným prevodovým
stupňom, ale nie je zošliapnutý
plynový pedál.
V závislosti o

Page 163 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda161Počas aktívnej funkcie sa zachová
výkon kúrenia a bŕzd.
Podmienky funkcie Autostop
Systém stop-štart kontroluje, či sú
splnené všetky podmienky.
● Systém stop-štart nie je manu

Page 164 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 162Jazda● Zaraďte prvý prevodový stupeň.
● Uvoľnením brzdového pedála opäť naštartujte motor.
Vozidlá s automatickou prevodovkou
Uvoľnením brzdového pedálu alebo
posunutím voliace

Page 165 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda163● Zatvorte okná a strešné okno.● Vyberte kľúč zapaľovania zo spínača zapaľovania alebo
vypnite zapaľovanie vo
vozidlách s tlačidlom
napájania. Otočte volantom, až sa zamkne

Page 166 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 164JazdaOdlučovač pevných častícpre vznetové motory
Automatický proces čistenia
Systém odlučovača pevných častíc
odfiltruje škodlivé častice sadze z
výfukových plynov. Systém obsah

Page 167 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda165Výstraha
Iné triedy paliva, ako tie, ktoré sú
uvedené na stranách 3 228,
3 289 by mohli poškodiť
katalyzátor alebo elektronické
komponenty.
Nespálený benzín sa prehreje a
poško

Page 168 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 166JazdaUpozornenia na nízku hladinu
V závislosti od vypočítaného dojazdu
s kvapalinou AdBlue sa v
informačnom centre vodiča budú
zobrazovať rôzne hlásenia. Hlásenia
a obmedzenia sú stano

Page 169 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167Roztok AdBlue nerieďte.
V opačnom prípade sa môže
poškodiť systém selektívnej
katalytickej redukcie.
Poznámky
Ak nie je na čerpacej stanici k
dispozícii plniace čerpadlo s dýzou

Page 170 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 168Jazda
4. Odskrutkujte ochranný uzáver zplniaceho hrdla.
5. Otvorte nádobu s roztokom AdBlue.
6. Pripevnite jeden koniec hadice k nádobe a zaskrutkujte druhý
koniec na plniace hrdlo.
7. Nadvihn