OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199V prípade radarového snímača
funguje aktívne núdzové brzdenie pri
zaradenom prevodovom stupni pre jazdu dopredu v každej rýchlosti
vyššej ako je rýchlosť chôdze.
Predpokladom na

Page 202 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 200JazdaČelný brzdový asistentOkrem systému prípravy bŕzd a
núdzového automatického brzdenia
robí funkcia čelného brzdového
asistenta brzdového asistenta
citlivejším. Preto už mierne

Page 203 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201jazdnom pruhu. Toto je bežná
činnosť, vozidlo nepotrebuje opravu.
Ak to umožňuje situácia a okolie,
pevne stlačte plynový pedál, aby sa
zrušila funkcia automatického
brzdenia.
V na

Page 204 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 202Jazda9Nebezpečenstvo
Brzdenie pred chodcom vpredu
neposkytuje varovanie ani
automaticky nezabrzdí vozidlo, kým nerozpozná chodca.
Systém nemusí rozpoznať
chodcov, vrátane detí, keď chodci

Page 205 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203Tento systém obsahuje inteligentný
brzdový systém a na chodcov môže
reagovať aj systém núdzového
automatického brzdenia. Pozrite si
časť Aktívne núdzové brzdenie
3 198.
Automa

Page 206 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 204JazdaPo pripojení prívesu alebo nosiča na
bicykle k ťažnému zariadeniu sa
deaktivuje parkovací asistent.
Zadný parkovací asistent9 Varovanie
Je to vodič, kto znáša plnú
zodpovednosť z

Page 207 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205Vypnutie
Stlačením tlačidla parkovacieho
asistenta r funkciu vypnete.
Indikátor LED v tlačidle zhasne.
Porucha
V prípade poruchy alebo v prípade
dočasného znefunkčnenia systému,
na

Page 208 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 206Jazda
Svietiaca kontrolka LED na tlačidle
parkovacieho asistenta r
signalizuje, že systém je pripravený
na prevádzku.
Ak sa r vypne v priebehu cyklu
zapaľovania, predný parkovací
asistent

Page 209 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207Keď sa systém deaktivuje manuálne,
indikátor LED v tlačidle zhasne a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí Park.asistent Vypnutý .
Po manuálnej deaktivácii sa predný a
zadný par

Page 210 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 208JazdaSystém má vždy šesť ultrazvukovýchparkovacích snímačov v zadnom aj v
prednom nárazníku.
Aktivácia pokročilého parkovacieho
asistenta
Pokročilý parkovací asistent sa dá
aktivo