OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 231 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda229Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 228
alebo E DIN 51626-1 alebo
podobnej, môže viesť k tvorbe
usadenín alebo poškodeniu
motora.
Výstraha
Používanie paliva s n

Page 232 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 230Jazda9Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v se

Page 233 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda231Inhibítor nesprávneho dopĺňania
paliva9 Varovanie
Vo vozidlách s inhibítorom
nesprávneho dopĺňania paliva sa
nepokúšajte otvárať klapku
plniaceho hrdla paliva ručne.
V opačnom p

Page 234 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 232Jazdaúvahy pohotovostná hmotnosť
vozidla, ako je špecifikované v
nariadení.
Údaje sú uvedené len na účely
porovnania medzi rôznymi variantami vozidiel a nesmú sa považovať za
záruku

Page 235 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda233Ak sa karavan/príves za jazdy
rozkýva, spomaľte. Nepokúšajte sa
korigovať kývanie pohybmi volantom. V prípade potreby prudšie pribrzdite.
Pri jazde z kopca zaraďte vždy
rovnaký pre

Page 236 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 234Jazda9Varovanie
Uistite sa, že nikto nie je v dosahu
pohybu tyče s guľovou hlavou.
Hrozí nebezpečie úrazu.
Keď uvoľňujete zloženú tyč s
guľovou hlavou, zdržiavajte sa na
ľavej strane

Page 237 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Jazda235
Zaznie bzučiak ako upozornenie na
to, že uvoľňovacia páčka je
vytiahnutá a krk gule je odpojený.
Uvoľnenú tyč s guľovou hlavou
vyklopte dlaňou doprava, až kým sa
neuchytí pod

Page 238 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 236Starostlivosť o vozidloStarostlivosť o
vozidloVšeobecné informácie ...............237
Príslušenstvo a modifikácie vozidla .................................... 237
Skladovanie vozidla ......

Page 239 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo237Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 240 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5  Používateľská príručka (in Slovak) 238Starostlivosť o vozidlo● Skontrolujte hladinu chladiacejkvapaliny.
● Ak je to nutné, namontujte EČV.
Recyklácia vozidla po uplynutí doby životnosti
Informácie o recyklačných centrách