OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26244/w960_26244-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 301 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi299Preklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Nožnicový/
skrutkový a

Page 302 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 300Informácie o zákazníkoviThe software is provided "as is",
without warranty of any kind, express
or implied, including but not limited to
the warranties of merchantability,
fitness for a

Page 303 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi301with new graphical interfaces, anddynamic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be
misrepresented as being the
original source.

Page 304 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 302Informácie o zákazníkoviHeath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Gr

Page 305 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi303Aktualizácia softvéru
Informačný systém dokáže preberať
a inštalovať vybrané aktualizácie
softvéru prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
Poznámky
Dost

Page 306 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 304Informácie o zákazníkoviVerband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue ®
 je registrovaná ochranná
známka spoločnosti VDA.Údaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí

Page 307 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi305odstránení poruchy sa údaje vymažú
z modulu, ktorý ukladá údaje o chybe,
alebo sa neustále prepisujú.
Pri používaní vozidla sa môžu
vyskytnúť situácie,

Page 308 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 306RegisterAAdaptívny tempomat ..........104, 186
AdBlue ................................ 102, 165
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ............99
Aktívna kapota motora................

Page 309 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 307Držiaky nápojov ........................... 68
Dvere ............................................ 28
E Elektrická parkovacia brzda 100, 175
Elektrická sústava....................... 252
Elektr

Page 310 of 313

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.5 Používateľská príručka (in Slovak) 308OObjemy ...................................... 294
Obmedzovač rýchlosti ........104, 184
Obrysové svetlá .......................... 129
Odkladacia schránka v palubnej doske ..................