OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26245/w960_26245-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 91 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod91Príjem rádia
Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom,
skreslením alebo stratou príjmu z
dôvodu:
● zmien vo vzdialenosti od vysielača
● príjem z ni

Page 92 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 92ÚvodPrehľad ovládacích prvkovOvládací panel

Page 93 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod931Displej/dotyková
obrazovka ............................. 99
2 Domovská ponuka ................99
Tlačidlá na obrazovke pre
prístup k:
Zvuk : funkcie zvuku
Galéria : funkcie obrázkov
a v

Page 94 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 94Úvod8;
Krátke stlačenie: otvorenie domovskej ponuky ................96
Dlhé stlačenie: otvorenie
funkcie projekcie telefónu
(ak je aktivovaná) ................119Ovládacie prvky na volante (

Page 95 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod95alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej položky v zozname hovorov, keď je
aktívny portál telefónu a je
otvorený zoznam hovorov ...126
Otočenie nahor/nadol a
podržanie: rýchly pre

Page 96 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 96Úvod
3k / l
Rádio: stlačte pre výber
nasledujúcej /
predchádzajúcej
obľúbenej položky ...............108
Média: stlačte pre výber
nasledujúcej /
predchádzajúcej skladby ....115
4 À

Page 97 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod97Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia:
opäť stlačte tlačidlo X. Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.
Prevádzkové režimy Stlačením tlačidla ; zobrazte
domovskú ponuku.

Page 98 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 98ÚvodTelefón
Pred možnosťou použitia portálu telefónu je nutné vytvoriť spojenie
medzi Informačným systémom a
príslušným mobilným telefónom.
Detailný popis prípravy a vytvorenia
Bl

Page 99 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Základné operácie99Základné operácieZákladné operácie.......................99
Nastavenia tónu .........................101
Nastavenia hlasitosti ..................102
Systémové nastavenia

Page 100 of 135

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 100Základné operáciePríslušná systémová funkcia sa
aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa
zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími
možnosťami.
Poznámky
V nasledujúcich kapitolách sú kr