OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie149Zadné hmlové svetlo
Ovláda sa tlačidlom ø.
Spínač svetiel je v polohe AUTO:
zapnutím zadných svetiel do hmly sa
automaticky zapnú aj svetlomety.
Spínač svetiel je v polohe 8

Page 152 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 150OsvetlenieOsvetlenie interiéruOsvetlenie panelu prístrojov
Jas nasledujúcich svetiel možno
upraviť v polohe AUTO, keď svetelný
snímač rozpozná nočné podmienky,
prípadne v polohe 8 al

Page 153 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie151Svetlo na čítanie
Ovláda sa stlačením príslušného
svetla na čítanie.
Na obrázku je znázornené zadné
svetlo na čítanie.
Svetla slnečnej clony Rozsvieti sa, ak sa otvorí k

Page 154 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 152OsvetlenieTúto funkciu môžete aktivovať alebo
deaktivovať v prispôsobení vozidla.
Vyberte príslušné nastavenie v
Nastavenia , I Vozidlo na
informačnom displeji.
Informačný displej 3

Page 155 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie153Ochrana proti vybitiu
akumulátora
Funkcia sledovania nabitia
akumulátora vozidla
Táto funkcia zaručuje najdlhšiu
možnú životnosť akumulátora vozidla použitím generátora s ovl

Page 156 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 154KlimatizáciaKlimatizáciaKlimatizácia................................ 154
Elektronicky riadená klimatizácia ............................. 158
Nezávislé kúrenie ....................163
Ventil

Page 157 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia155Distribúcia vzduchu l M K
Stlačte:l:na čelné okno a na okná v
predných dveráchM:na oblasť hlavy a zadných
sedadiel prostredníctvom
nastaviteľných vetracích otvorovK:do pr

Page 158 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 156Klimatizácia● Bočné vetracie otvory podľapotreby otvorte a nastavte na
okná dverí.
● Na maximalizovanie odhmlievania a odmrazovania
nastavte rýchlosť ventilátora na
najvyššiu úrove

Page 159 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia157Režim vonkajšieho vzduchu 5
Stlačením 5
 aktivujete režim
vonkajšieho vzduchu. Rozsvieti sa
indikátor LED.
Stlačením tlačidla 4 aktivujte režim
recirkulácie vzduchu. Reži

Page 160 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 158KlimatizáciaElektronicky riadenáklimatizácia
Dvojzónová klimatizácia umožňuje
nastaviť rôzne teploty pre stranu
vodiča a spolujazdca vpredu.
V automatickom režime sa teplota,
rýchlosť