OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 161 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia159Ponuku nastavení klimatizácie
možno zobraziť aj dotykom na tlačidlo
ã na informačnom displeji 3 124.
Zmeny nastavení prostredníctvom
ovládacích prvkov indikujú
kontextov

Page 162 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 160Klimatizáciadotykových tlačidiel v zobrazení
nastavení klimatizácie. Stlačením
Climate otvorte ponuku.
Ak stlačíte dolné tlačidlo ) dlhšie:
ventilátor a chladenie sa vypne.
Ak sa ch

Page 163 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia161Dvojzónová synchronizácia teploty
SYNC
Stlačením Climate otvorte ponuku.
Dotykom na SYNC prepojte
nastavenie teploty pre stranu
spolujazdca s nastavením teploty pre
stranu vodi

Page 164 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 162KlimatizáciaAutomatická recirkulácia vzduchuSnímač vlhkosti vzduchu prepína automaticky na prívod vonkajšieho
vzduchu, ak je vlhkosť vzduchu v
interiéri príliš vysoká.
Odstránenie zah

Page 165 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia163Verzia s vyhrievaným čelným
sklom ,
Ak je vozidlo vybavené vyhrievaným
čelným sklom, tlačidlo ON/OFF je
nahradené tlačidlom ,.
Klimatizácia sa potom vypne
stlačením tla

Page 166 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 164KlimatizáciaVentilačné otvoryNastaviteľné vetracie otvory
Počas chladenia musí byť otvorený
aspoň jeden ventilačný otvor.
Na obrázku sú znázornené stredové
vetracie otvory v príst

Page 167 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Klimatizácia165Údržba
Otvory pre nasávanie
vzduchu
Otvory pre nasávanie vzduchu, ktoré
sa nachádzajú pred čelným oknom, musíte udržiavať v čistote z dôvodu
priechodu vzduchu. Odstráňt

Page 168 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 166JazdaJazdaRady pre jazdu........................... 167
Kontrola nad vozidlom .............167
Riadenie .................................. 167
Startovanie a prevádzka ............167
Zábeh novéh

Page 169 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda167Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj

Page 170 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 168JazdaTlačidlo zapnutia napájania
Elektronický kľúč musí byť vo vnútri
vozidla.
Režim napájania príslušenstva
Raz stlačte Engine Start/Stop bez
toho, aby ste zošliapli spojkový ale