OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2017.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26246/w960_26246-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 321 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi319Zdvihák

Page 322 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 320Informácie o zákazníkoviPreklad originálneho vyhlásenia o
zhode
Vyhlásenie o zhode podľa smernice ES č. 2006/42/ES
Prehlasujeme, že výrobok:
Označenie výrobku: Nožnicový/
skrutkový a

Page 323 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi321The software is provided "as is",
without warranty of any kind, express
or implied, including but not limited to
the warranties of merchantability,
fitness for a

Page 324 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 322Informácie o zákazníkoviwith new graphical interfaces, anddynamic, shared, or static library
versions--must be plainly marked
as such and must not be
misrepresented as being the
original source.

Page 325 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi323Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny
Lee, Onno van der Linden, Igor
Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George
Petrov, Gr

Page 326 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 324Informácie o zákazníkoviAktualizácia softvéru
Informačný systém dokáže preberať
a inštalovať vybrané aktualizácie
softvéru prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia.
Poznámky
Dost

Page 327 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi325Verband der Automobilindustrie e.V.
AdBlue ®
 je registrovaná ochranná
známka spoločnosti VDA.Údaje zaznamenané
vozidlom a ochrana
súkromia
Záznamníky udalostí

Page 328 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 326Informácie o zákazníkoviodstránení poruchy sa údaje vymažú
z modulu, ktorý ukladá údaje o chybe,
alebo sa neustále prepisujú.
Pri používaní vozidla sa môžu
vyskytnúť situácie,

Page 329 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi327

Page 330 of 335

OPEL INSIGNIA BREAK 2017.75 Používateľská príručka (in Slovak) 328RegisterAAdaptívny tempomat ..........115, 196
AdBlue ................................ 113, 176
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ..........110
Aktívna kapota motora.................