OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26249/w960_26249-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 111 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio111EPGElektronický sprievodca programamiposkytuje informácie o aktuálnom a
nadchádzajúcom programe
príslušnej stanice DAB.
V hlavnej ponuke DAB rádia vyberte
položku Ponuka a potom vyb

Page 112 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 112Externé zariadeniaExterné zariadeniaVšeobecné informácie...............112
Prehrávanie zvuku .....................114
Zobrazovanie obrázkov .............115
Prehrávanie videa ..............

Page 113 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia113Výstraha
Neodpájajte zariadenie počas
prehrávania. Môže to poškodiť
zariadenie alebo informačný
systém.
Automatické spustenie USB
Predvolené nastavenie je, že pri
p

Page 114 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 114Externé zariadeniaObrázkové súbory
Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG,
BMP, PNG a GIF.
Súbory JPG musia mať šírku 64 až
5 000 pixelov a výšku 64 až
5 00

Page 115 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia115Dotykom na položku t počas
prvých dvoch sekúnd prehrávania
skladby sa vrátite späť na
predchádzajúcu skladbu.
Návrat na začiatok aktuálnej stopy
Dotknite sa položky

Page 116 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 116Externé zariadenia
Dotykom na obrazovku skryjete lištu
ponuky. Opätovným dotykom na
obrazovku lištu ponuky znova
zobrazíte.
Funkčné tlačidlá
Režim celej obrazovky
Ak chcete zobraziť obr

Page 117 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia117Prehrávanie videaMôžete sledovať filmy z USB
zariadenia.
Poznámky
Pre vašu bezpečnosť nie je funkcia
prehrávania videa dostupná počas jazdy.
Aktivácia funkcie videa
A

Page 118 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 118Externé zariadenia
Zobrazenie hodín a teploty
Ak chcete zobraziť čas a teplotu na
celú obrazovku, aktivujte Displej
hodín a teploty .
Nastavenia displeja
Zvoľte možnosť Nastavenia disple

Page 119 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rozpoznávanie reči119Rozpoznávanie rečiVšeobecné informácie...............119
Používanie ................................. 119Všeobecné informácie
Aplikácia prechodu hlasu
informačného

Page 120 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 120TelefónTelefónVšeobecné informácie...............120
Pripojenie Bluetooth ..................121
Núdzové volanie ........................123
Obsluha ..................................... 124