OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26249/w960_26249-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia41Ak chcete zobraziť zoznam všetkých
zariadení registrovaných pre túto
funkciu, zvoľte možnosť Správa
zariadení .
Pripojenie mobilného telefónu
Pripojte smartfón k po

Page 42 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Externé zariadeniaStlačte ; a potom zvoľte SHOP.
Výberom karty prehliadania získate
prístup ku všetkým aplikáciám
dostupným na prevzatie. Vyberte
požadovanú aplikáciu, aby sa
zobrazil

Page 43 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Externé zariadenia43Vyberte možnosť E-Mail v spodnej
časti obrazovky. Zadajte svoju e-
mailovú adresu a potvrďte zadanie.
Príslušný text sa odošle do vášho e-
mailového konta.
Vynulovanie

Page 44 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44NavigáciaNavigáciaVšeobecné informácie.................44
Použitie ........................................ 45
Zadanie cieľa ............................... 51
Navádzanie ...................

Page 45 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia45Dôležité informácieSystém dopravných informácií TMC adynamické navádzanie po trase
Systém dopravných informácií TMC
prijíma všetky aktuálne dopravné
informácie z rozhlas

Page 46 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46NavigáciaAktívne navádzanie po trase
● Zobrazí sa mapa.
● Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
● Pohybujúce sa vozidlo je označené krúžkom.
● Nasledujúce odbočenie je i

Page 47 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia47Ak chcete zobraziť prehľad
momentálne aktívnej trasy na mape,
vyberte PREHĽAD .
Tlačidlo na obrazovke sa zmení na RESET .
Ak sa chcete vrátiť na normálne
zobrazenie, vyberte RE

Page 48 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48NavigáciaVýberom položky Všetko vymazať
zrušíte výber všetkých kategórií.
Informácie o aktuálnom mieste
Výberom MENU v interakčnej
výberovej lište zobrazte ponuku
navigácie.
Výb

Page 49 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia49Zoznam nedávnych cieľov
Zvoľte Posledné ciele , aby ste
zobrazili príslušné podmenu.
Ak chcete odstrániť všetky položky zo
zoznamu kontaktov nedávnych
cieľov, vyberte Vymaza

Page 50 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50NavigáciaVytvorenie a preberanie bodov
záujmu definovaných
používateľom (Moje POIs)
Okrem preddefinovaných POI už
uložených v informačnom systéme
môžete vytvoriť používateľom
defin