OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26249/w960_26249-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia51Uloženie údajov POI na USB kľúč
V koreňovom adresári USB disku
vytvorte priečinok nazvaný " myPOIs",
napr. "F:\myPOIs", kde "F:\" je
koreňový adresár US

Page 52 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52NavigáciaVytvoria sa dva zoznamy s možnými
cieľmi. Ak chcete prepínať medzi
kartami zoznamov, dotknite sa
možností Adresa alebo POI v hornom
riadku obrazovky.
Zoznam adries:
Zoznam POI:
Pre

Page 53 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia53Na potvrdenie vášho vstupu zvoľte
možnosť 9 v pravom hornom rohu
obrazovky.
Ak existuje viac možných cieľov na
základe zadaných informácií, zobrazí
sa zoznam všetkých nájd

Page 54 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54NavigáciaPoznámky
Možnosti POIs pozdĺž trasy a POIs
blízko cieľa sú dostupné len vtedy,
keď je aktívne navádzanie po trase.
Ak je zvolená možnosť POIs na inom
mieste , zobrazí sa

Page 55 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia55
Ikona rýchlej funkcie
Ak existuje len jedna adresa uložená
pre kontakt, ikona rýchlej trasy je
zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.
Výberom 1 priamo zobraz

Page 56 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56Navigáciaobrazovky, aby ste zobrazili ponuku
navádzania po trase. Vyberte CIEĽ v
interakčnej výberovej lište ponuky
navádzania po trase.
Zadajte alebo zvoľte novú adresu.
Zvoľte Štart.

Page 57 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia57Nový cieľAk chcete nastaviť nový cieľ, môžetezrušiť navádzanie po trase k
aktuálnemu cieľu a potom zadať nový
cieľ. Alebo môžete priamo zadať nový cieľ.
Pri aktívnom n

Page 58 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58NavigáciaPre aktivovanie funkcie hlasových
príkazov a nastavenie ich hlasitosti si pozrite "Nastavenia hlasu navigácie"
nižšie.
Spustenie a zrušenie navádzania
po trase
Spustenie nav

Page 59 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia59Ak je zvolená možnosť Vyp,
nevydávajú sa žiadne hlasové
príkazy. Ak je zvolená možnosť
Pípnutie , miesto hlásenia sa ozve
pípnutie.
Hlasitosť
Ak chcete nastaviť hlasitosť

Page 60 of 133

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60NavigáciaVyberte Situáciu automaticky obísť
alebo Dopyt pred obchodením .
Typy dopravných nehôd
Zvoľte Dopravné problémy , aby ste
zobrazili príslušné podmenu.
Zvoľte typy dopravnýc