OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 141 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Prístroje a ovládacie prvky139určí príčinu problému. V závislosti od
výsledku poskytne poradca ďalšiu
podporu.
Diagnostická správa
Vozidlo automaticky odošle údaje
diagnostiky do systé

Page 142 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 140Prístroje a ovládacie prvkyPoznámky
V núdzovej situácii je poloha vozidla pre systém OnStar nepretržite
prístupná.
Zásady ochrany osobných údajov
nájdete vo svojom konte.
Aktualizácie

Page 143 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie141OsvetlenieVonkajšie osvetlenie vozidla......141
Spínač svetiel .......................... 141
Automatické ovládanie svetiel . 142
Diaľkové svetlá ........................ 142
Asis

Page 144 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 142OsvetlenieKoncová svetla
Koncové svetlá sa rozsvietia spolu so stretávacími/diaľkovými svetlami a
obrysovými svetlami.
Automatické ovládaniesvetiel
Ak je zapnutá funkcia automatického
o

Page 145 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie143Automaticky prepne na stretávacie
svetlá, ak:
● Snímač zaznamená svetlá oprotiidúcich alebo pred vami
jazdiacich vozidiel.
● Jazda v mestských oblastiach.
● Rýchlosť vozid

Page 146 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 144OsvetlenieZatlačením páčky smeroviek s cieľomaktivovať manuálne diaľkové svetlá
sa deaktivuje asistent diaľkových
svetiel. Deaktivuje sa aj zapnutím
hmlových svetiel.
Páčka smerovie

Page 147 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie145Dynamické automatické nastavenie
výšky svetlometov 3 145.
Svetlomety pri jazde do zahraničia
Asymetrické stretávacie svetlá
zvyšujú viditeľnosť na pravej strane
jazdného pru

Page 148 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 146OsvetlenieAktivuje sa automaticky pri rýchlosti
približne 55 km/h a v situáciách s
vonkajším okolitým osvetlením.
Svetlo je široké a symetrické.
Špeciálny vzor lúča je navrhnutý tak

Page 149 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Osvetlenie147Posledné nastavenie diaľkových
svetiel sa zachová aj po
nasledujúcom zapnutí zapaľovania.
Asistent diaľkových svetiel disponuje
špeciálnym režimom diaľnice. Pri jazde rýchlo

Page 150 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 148OsvetlenieAsistent diaľkových svetiel sa
automaticky prepne na stretávacie
svetlá v nasledujúcich prípadoch:
● Jazda v mestských oblastiach.
● Kamera rozpoznala hustú hmlu.
● Keď sú