OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26250/w960_26250-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 201 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda199Adaptívny tempomat automaticky
spomalí vozidlo, keď sa priblížite k
pomalšie jazdiacemu vozidlu.
Následne nastaví rýchlosť vozidla
tak, aby dodržiavalo od vozidla pred
vami vybranú

Page 202 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 200Jazda
Stlačením tlačidla C adaptívny
tempomat zapnete. V informačnom
centre vodiča sa zobrazí ikona C.
Aktivovanie funkcie nastavením
rýchlosti
Adaptívny tempomat možno
aktivovať pri r

Page 203 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda201Znížte rýchlosťKeď je adaptívny tempomat aktívny,podržte SET/- na kontinuálne
zníženie rýchlosti. Opakovaným stláčaním SET/- znížite rýchlosť v
malých prírastkoch.
Vyvo

Page 204 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 202JazdaStlačte E. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča. Stlačte znovu E, aby ste zmenili
hodnotu odstupu. Nastavenie je
zobrazené aj v informačnom centre
vodiča.
Vybra

Page 205 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda203Detekcia vozidla jazdiaceho pred
vami
Zelená kontrolka vozidla vpredu A sa
rozsvieti vtedy, keď systém rozpozná
vozidlo v smere jazdy. Rozsah
snímačov je v závislosti od rýchlosti
voz

Page 206 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 204JazdaKeď sa adaptívny tempomat
deaktivuje, farba kontrolky m sa
zmení zo zelenej na bielu a v
informačnom centre vodiča sa
zobrazí kontextové hlásenie.
Nastavená rýchlosť sa bude
udrži

Page 207 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda205zaznamenania nového vozidla
systém môže namiesto
zabrzdenia zrýchliť.
● Adaptívny tempomat ignoruje oprotiidúce vozidlá.
● Adaptívny tempomat neberie pri brzdení a rozbiehaní d

Page 208 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 206JazdaPri vchádzaní na diaľnicu alebo pri jejopúšťaní môže adaptívny tempomatstratiť vozidlo jazdiace pred vami a
zrýchliť na nastavenú rýchlosť. Z
tohto dôvodu znížte nastavenú

Page 209 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda207havárii sa poraďte s dielňou s
cieľom overiť a upraviť polohu
radarovej jednotky.
Nastavenia
Nastavenia sa dajú zmeniť v ponuke
prispôsobenia vozidla na
informačnom displeji.
Vyberte

Page 210 of 347

OPEL INSIGNIA BREAK 2018.5 Používateľská príručka (in Slovak) 208JazdaVýstraha vodičaIndikátor vozidla vpredu A sa na
prístrojovom paneli rozsvieti
nazeleno, keď systém rozpozná
vozidlo v smere jazdy. Vo vozidlách s
head-up displejom sa na čelné sklo