OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26248/w960_26248-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) V krátkosti19Ak je vozidlo na svahu smeromnadol, pred vypnutím
zapaľovania zaraďte spiatočku
alebo posuňte voliacu páku do
polohy P. Natočte predné
kolesá smerom k obrubníku.
● Zatvorte

Page 22 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 20Kľúče, dvere, oknáKľúče, dvere, oknáKľúče, zámky............................... 20
Systém s elektronickým kľúčom ...................................... 20
Nastavenia uložené v pam

Page 23 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná21
Elektronický kľúč musí mať vodič
jednoducho pri sebe.
Elektronický kľúč obsahuje aj funkciu
rádiového diaľkového ovládača:
● centrálne zamykanie
● Popla

Page 24 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 22Kľúče, dvere, okná2. Znova zasuňte čepeľ kľúčapribližne 6 mm a otočením kľúčaotvorte puzdro. Ak čepeľ
zasuniete hlbšie, môže sa puzdro poškodiť.
3. Vyberte a vymeňte batériu

Page 25 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná23Zatiahnutím za vnútornú kľučku dverí
sa odomknú príslušné dvere. Dvere
sa otvoria opätovným zatiahnutím za
kľučku dverí.
Poznámky
V prípade nehody spojenej s

Page 26 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 24Kľúče, dvere, oknájednom stlačení tlačidla na
ktorejkoľvek vonkajšej kľučke
dverí.
● Jedným stlačením tlačidla na vonkajšej kľučke dverí vodiča sa
odomknú len dvere vodiča,

Page 27 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná25Odomknutie
Stlačte c.
Režim odomknutia sa dá nastaviť v
ponuke prispôsobenia vozidla na
informačnom displeji. Dajú sa vybrať dve nastavenia:
● Všetky dvere, batoži

Page 28 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 26Kľúče, dvere, okná
Stlačte tlačidlo na elektronickom kľúči
a vytiahnite čepeľ kľúča.
Valec zámku v dverách vodiča je
zakrytý krytom.
Vložte čepeľ kľúča do drážky v
spodnej

Page 29 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) Kľúče, dvere, okná27
Po uzamknutí zaistite valec zámku
krytom: zasuňte kryt do drážok na
spodnej strane, otočte a tlačte ho,
kým sa nezaistí v hornej časti.
Automatické zamykanie Automa

Page 30 of 337

OPEL INSIGNIA BREAK 2018 Používateľská príručka (in Slovak) 28Kľúče, dvere, oknáAk chcete zabrániť pasívnemu
uzamknutiu vozidla, napríklad pri
tankovaní, alebo ak vo vozidle ostali
pasažieri, systém sa musí
deaktivovať.
Systém deaktivujete tak,