OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2019.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26253/w960_26253-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179ParkovanieZatiahnite parkovaciu brzdu a
zaraďte polohu P.
Manuálny režim Páka voliča
Posuňte voliacu páku z polohy D
smerom doľava do polohy M.
Manuálny režim M možno aktivovať

Page 182 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 180Jazdaurčitý čas a nevykonáte žiadne
preradenie rýchlostného stupňa
páčkami na volante.
Všeobecné informácie
Ak je pri príliš nízkej rýchlosti vozidla
zvolený vyšší prevodový s

Page 183 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Ak je akumulátor vozidla vybitý,
naštartujte vozidlo pomocou
štartovacích káblov 3 288.
Ak príčinou poruchy nie je vybitý
akumulátor vozidla, odblokujte
voliacu páku.
1. Zatiahnite

Page 184 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 182JazdaPri použití úplne zošliapnite pedál
spojky. Nepoužívajte pedál ako
opierku nohy.
Ak sa v priebehu špecifického času
zistí prekĺznutie spojky, môže sa
znížiť výkon motora. V

Page 185 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183Brzdy
Brzdový systém sa skladá z dvoch
nezávislých brzdových okruhov.
Ak dôjde k výpadku funkcie jedného
z týchto okruhov, je možné vozidlo
brzdiť pomocou druhého brzdového
okru

Page 186 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaElektrická parkovacia brzda
Použite ho, keď vozidlo stojí
9Varovanie
Potiahnite spínač m najmenej na
1 sekundu, kým sa nerozsvieti
kontrolka m a neaktivuje sa
elektrická parkovacia b

Page 187 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185Porucha
Režim poruchy elektrickej parkovacej
brzdy sa signalizuje kontrolkou j a
správou vozidla zobrazenou v
informačnom centre vodiča.
Správy vozidla 3 129.
Zatiahnutie elektrickej pa

Page 188 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaPoznámky
Asistent rozjazdu na svahu a
predĺžený asistent rozjazdu na
svahu sa so zaradeným neutrálom
neaktivujú. Ak sa počas
aktivovaného zadržania zaradí
neutrál, asistent sa deak

Page 189 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187
Kontrolka k sa rozsvieti.
Keď je systém TC deaktivovaný, v informačnom centre vodiča sa
zobrazí hlásenie o stave.
Keď je systém TC deaktivovaný,
funkcia ESC ostane aktívna, no s
vy

Page 190 of 341

OPEL INSIGNIA BREAK 2019.5 Používateľská príručka (in Slovak) 188JazdaVypnutie
Systém ESC a TC možno
deaktivovať nasledovne:
● Podržte tlačidlo t stlačené aspoň
päť sekúnd: deaktivuje sa
systém ESC aj TC. Rozsvieti sa
indikátor k a t a v inform