OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA BREAK 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26255/w960_26255-0.png OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 321 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi319používateľskej príručke alebo vo
všeobecných podmienkach predaja.
Tieto informácie sú j dispozícii aj
online.
Prevádzkové údaje vo vozidle
Riadiace jednotky

Page 322 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 320Informácie o zákazníkovimožno použiť aj na kontrolu záruky
zákazníka a nárokov vznesených v
rámci záruky.
Pamäte chýb vo vozidle môže
vynulovať servisná spoločnosť pri vykonáv

Page 323 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Informácie o zákazníkovi321poskytovateľ použitej aplikácie. Či
môžete definovať nastavenia a ak áno, tak ktoré z nich, závisí od
príslušnej aplikácie a operačného
systému vášho s

Page 324 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 322RegisterAAdaptívny tempomat ..........114, 189
AdBlue ................................ 112, 169
Airbag a predpínače bezpečnostných pásov ..........109
Aktívna kapota motora.................

Page 325 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 323Držiaky nápojov ........................... 76
Dvere ............................................ 30
E Elektrická parkovacia brzda 110, 179
Elektrická sústava....................... 259
Elektr

Page 326 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 324Náradie vozidla........................... 265
Nebezpečenstvo, varovanie a výstrahy ...................................... 4
Nezávislé kúrenie .......................155
Núdzové volanie ..

Page 327 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 325QQuickheat ................................... 155
R
Radenie prevodových stupňov ..173
Radenie rýchlostí ........................111
Rady pre jazdu ........................... 159
Rádiofrekve

Page 328 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 326T
Tempomat ......................... 114, 186
Teplota chladiacej kvapaliny motora .................................... 112
Tlačidlo zapnutia napájania ........160
Tlak motorového oleja ......

Page 329 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 327Zimné pneumatiky .....................266
Zistené vozidlo jazdiace pred vami......................................... 114
Ž
Žeravenie ................................... 112

Page 330 of 331

OPEL INSIGNIA BREAK 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 328