OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) KARL 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26181/w960_26181-0.png OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 101 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón1019Varovanie
Neukončite hovor, kým vás na to
nevyzve centrum pre núdzové
volania.
Obsluha
Po vytvorení spojenia Bluetooth
medzi vaším mobilným telefónom a
informačným systémom mn

Page 102 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 102Telefón
prostredníctvom ovládacích prvkov
telefónu na volante ovládať mnohé z
funkcií telefónu.
Inicializácia telefónneho hovoru Manuálne zadanie čísla
Keď sa nachádzate v hlavnej

Page 103 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón103
Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke
telefónu, stlačte MENU-TUNE, aby
ste otvorili Ponuka Telefón . Vyberte
položku podradenej ponuky Zoznamy
hovorov .
Voliteľne môžete stlačiť

Page 104 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 104Telefón
Funkcie počas telefonického
hovoru Počas prebiehajúceho telefonickéhohovoru sa bude hlavná ponuka
telefónu zobrazovať nasledovne.
Výberom položky Ponuka na displeji
otvoríte po

Page 105 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón105
Informujte sa o umiestnení vonkajšej
antény, držiaku zariadenia a spôsobe
použitia zariadenia s vysielacím
výkonom nad 10 W.
Používanie nadstavca handsfree bez vonkajšej antény

Page 106 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 106RegisterAAktivácia funkcie USB ..................93
Aktivácia handsfree režimu telefónu ................................... 101
Aktivácia hudby Bluetooth ............95
Aktivácia rádia .....

Page 107 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 107
NNastavenia času ........................... 74
Nastavenia dátumu....................... 74 Nastavenia hlasitosti..................... 78
Nastavenia jazyka ........................74
Nastavenia

Page 108 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 108
RDS.............................................. 84
Regionalizácia .............................. 84
Rozhlasová služba dopravných správ ......................................... 84
S Spusten

Page 109 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) FlexDock.................................... 110
Register ..................................... 112FlexDock

Page 110 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 110FlexDockFlexDockVšeobecné informácie...............110
Použitie ...................................... 111Všeobecné informácie
FlexDock sa skladá zo vstavanej
základovej dosky a rôznych t