OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) KARL 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26181/w960_26181-0.png OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 51 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón51
Poznámky
Pripojené zariadenie a dostupné
možností sú zvýraznené.
Poznámky
Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na
obrazovke informačného systému
sa objaví správa o zlyhaní.
8. Tel

Page 52 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 52Telefón
Zvoľte Nastavenia pripojenia ,
Nastavenia bluetooth a potom
Spárovať zariadenie , aby sa
zobrazila príslušná ponuka.
Zvoľte Vym. vedľa zariadenia
Bluetooth. Budete vyzvaní otázk

Page 53 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón53
Po vytvorení spojenia medzi
mobilným telefónom a informačným
systémom sa údaje mobilného
telefónu prenesú do informačného
systému. Toto môže trvať určitý čas v
závislost

Page 54 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 54Telefón
Stlačte tlačidlo ; a potom zvoľte
tlačidlo obrazovky Telefón, aby sa
otvorila príslušná ponuka.
Vyberte Telefónny Zoznam .Rýchle vyhľadávanie
1. Listujte v záznamoch telefón

Page 55 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón55
Sú zobrazené všetky kontakty,
ktoré obsahujú jedno z písmen
tohto tlačidla, v tomto prípade „g“,
„h“ a „i“.
2. Zvoľte tlačidlo, ktoré obsahuje druhé písmeno kontakt

Page 56 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 56Telefón
Zvoľte želané zadanie, aby ste
iniciovali hovor.
Opätovné vytočenie telefónneho
čísla
Posledné vytáčané telefónne číslo sa znovu vytáča.
Stlačte tlačidlo ; a potom zvo

Page 57 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón57
Zvoľte jeden z tónov zvonenia.
Pre podrobný popis ponuky Hlasitosti
zvonenia pozrite 3 18.
Funkcie počas telefonického hovoru Počas prebiehajúceho hovoru sa
zobrazuje hlavná ponuk

Page 58 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 58Telefón
Z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj
použitie handsfree súpravy môže
viesť k odvedeniu pozornosti pri
riadení.9 Varovanie
Použitie vysielačiek a mobi

Page 59 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Telefón59

Page 60 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 60RegisterAAktivácia hudby Bluetooth ............36
Aktivovania AUX zvuku ................36
Aktivovanie AUX videa .................41
Aktivovanie iPod zvuku................. 36
Aktivovanie rádia ..