OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник MERIVA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38528/w960_38528-0.png OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник

Page 1 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник OPEL MERIVAСопственички прирачник

Page 2 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник

Page 3 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник Вовед............................................ 2
Накратко ....................................... 6
Клучеви, врати и прозорци ........21
Седишта, потпи

Page 4 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник 2ВоведВовед

Page 5 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник Вовед3Податоци што се
специфични за возилото Ве молиме да ги внесете
податоците на Вашето возило на
претходн

Page 6 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник 4Вовед
■ Податоците за насоките на пр.лево или десно, или предно или
задно секогаш се однесуваат на
правецот н

Page 7 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник Вовед5

Page 8 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник 6НакраткоНакратко
Првични информации
за возењетоОтклучување на
возилото
Притиснете c за да се отклучат
врат

Page 9 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник Накратко79Опасност
Не седете поблиску од 25 см до
воланот за да се овозможи
безбедно отворање на
воздушното пе

Page 10 of 281

OPEL MERIVA 2015.5 Сопственички прирачник 8Накратко
Навалување на седиштата
Пумпање со рачката
угоре=предниот крај погореудолу=предниот крај подолу
П
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 290 next >