OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25937/w960_25937-0.png OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) OPEL MERIVAĪpašnieka rokasgrāmata

Page 2 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 2
Īsumā ............................................. 6
Atslēgas, durvis un logi ................20
Sēdekļi, drošības sistēmas ..........36
B

Page 4 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 2IevadsIevads

Page 5 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads3Automašīnas dati
Lūdzu, ievadiet iepriekšējā lappusē
savas automašīnas datus, lai tie
vienmēr būtu viegli pieejami. Šī
informācija ir atrodama nodaļās
"Serviss un tehniskā

Page 6 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 4Ievads● Var gadīties, ka automašīnasdispleji neatbalsta jūsu valodu.
● Displeja paziņojumi un salonā atrodamo apzīmējumu teksti ir
nodrukāti treknrakstā .
Teksta lodziņi "Bīstami

Page 7 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5

Page 8 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 6ĪsumāĪsumā
Informācija pirmajam braucienamAutomašīnas atslēgšana
Nospiediet c
, lai atslēgtu durvis un
bagāžas nodalījumu. Atveriet durvis,
pavelkot durvju rokturus. Lai atvērtu
bagā

Page 9 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) Īsumā7Atzveltnes slīpums
Pavelciet sviru, noregulējiet slīpumu
un atlaidiet sviru. Ļaujiet sēdeklim nofiksēties ar dzirdamu "klikšķi".
Sēdēšanas stāvoklis 3 38, Sēdekļu
regul

Page 10 of 269

OPEL MERIVA 2016 Īpašnieka rokasgrāmata (in Latvian) 8ĪsumāGalvas balstu regulēšana
Nospiediet atbloķēšanas pogu,
noregulējiet augstumu un nofiksējiet.
Lai galvas balstu noregulētu
horizontāli, pavelciet to uz priekšu. To var nofiksēt vair
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >