OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38873/w960_38873-0.png OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 1 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL MERIVABrukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 2 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 3 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Navi 950/650 / CD 600..................5
CD 400plus (1)/400/300 ...............77
CD 400plus (2) ........................... 127Innhold

Page 4 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem

Page 5 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning...................................... 6
Grunnleggende betjening ............16
Radio ........................................... 23
CD-spiller ..................................... 29
Ekste

Page 6 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 6InnledningInnledningGenerell informasjon ...................... 6Tyverisikring ................................... 7
Oversikt over
betjeningselementer ......................8
Bruk ...................

Page 7 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning79Advarsel
Bruk av navigasjonssystemet fritar
ikke føreren for ansvaret for riktig
og oppmerksom atferd i trafikken.
De aktuelle trafikkreglene må alltid
følges.
Det bare bare foretas reg

Page 8 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 8InnledningOversikt over betjeningselementerNavi 950 / 650

Page 9 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innledning91;
Gå inn på hjemmeside ..........16
2 SRCE (kilde)
Trykk for å veksle mellom
de ulike lydkildene
CD/MP3-spiller ......................29
USB ....................................... 31

Page 10 of 167

OPEL MERIVA 2016 Brukerhåndbok for infotainmentsystem 10Innledning14Multifunksjonsknapp
Drei: markere
menyalternativer eller angi alfanumeriske verdier ........... 16
Trykk (ytre ring): velge/
aktivere markert alternativ,
bekrefte innstilt verdi, slå
f
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 170 next >