OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok MERIVA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/39652/w960_39652-0.png OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok

Page 1 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok OPEL MERIVAInstruktionsbok

Page 2 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok

Page 3 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok Inledning........................................ 2
Kort sagt ........................................ 6
Nycklar, dörrar och fönster ..........19
Stolar, säkerhetsfunktioner ..........34
Förvaring

Page 4 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok 2InledningInledning

Page 5 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok Inledning3Fordonsspecifika data
Fyll i de data som gäller för din bil på
föregående sida så att du har dem lätt åtkomliga. Denna information finns i
kapitlen "Service och underhåll" o

Page 6 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok 4InledningFara, Varning och Se upp9Fara
Text markerad med 9 Fara ger in‐
formation om risker som kan leda
till livshotande skador. Under‐
låtenhet att ta hänsyn till denna in‐
formation kan

Page 7 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok Inledning5

Page 8 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok 6Kort sagtKort sagt
Grundläggande
körinformationLåsa upp bilen
Tryck på c
 för att låsa upp dörrarna
och bagagerummet. Öppna dörrarna genom att dra i handtagen. Öppna
bakluckan genom att tr

Page 9 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok Kort sagt7Ryggstödslutning
Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.
Sätesposition 3 35, sätesinställning
3 36.
Sitshöjd
Pumpa med spaken
uppåt:s

Page 10 of 249

OPEL MERIVA 2016 Instruktionsbok 8Kort sagtStälla in nackskydd
Tryck in knappen, ställ in höjden och
se till att nackskyddet spärras i rätt
läge.
Ställ in nackskyddet vågrätt genom
att dra det framåt. Det spärras i flera
o
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 250 next >