OPEL MOVANO_B 2018 Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

OPEL MOVANO_B 2018 Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) MOVANO_B 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/25982/w960_25982-0.png OPEL MOVANO_B 2018 Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

Page 1 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata

Page 2 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian)

Page 3 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads............................................ 4
Radio ........................................... 50
Kompaktdisku atskaņotājs ...........59
AUX ieeja ..................................... 64
US

Page 4 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 4IevadsIevadsVispārēja informācija.....................4
Vadības elementu pārskats ...........7
Aizsardzība pret nozagšanu ........31
Lietošana ..................................... 32
Pārska

Page 5 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads5Svarīga informācija par lietošanu
un satiksmes drošību9 Brīdinājums
Lietojot informācijas un izklaides
sistēmu, drošība vienmēr ir
pirmajā vietā.
Ja rodas šaubas, pirms
informāc

Page 6 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 6IevadsUzmanību
Teksts, kas apzīmēts ar
Uzmanību , informē par
iespējamiem automašīnas
bojājumiem. Šīs informācijas
neievērošana var novest pie
automašīnas bojājumiem.
Simboli
Norāde

Page 7 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads7Vadības elementu pārskatsR15 BT USB

Page 8 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 8Ievads1m — nospiediet: Ieslēdz/
izslēdz ................................... 32
Nospiežot: Klusuma
režīma aktivizēšana/
deaktivizēšana ......................32
Pagriežot: Skaļuma
regulē

Page 9 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) Ievads9R16 BT USB

Page 10 of 137

OPEL MOVANO_B 2018  Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata (in Latvian) 10Ievads1m — nospiediet: Ieslēdz/
izslēdz ................................... 32
Pagriežot: Skaļuma
regulēšana ............................ 32
2 Radiostaciju taustiņi 1...6 ......52
Īsi nosp
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 140 next >