ESP OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) VIVARO B 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/20750/w960_20750-0.png OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish)

Page 61 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Radioodtwarzacz61Częstotliwość) nacisnąć < w celu
otwarcia menu podręcznego i przejść
do opcji informacji tekstowych przez
wybranie np. „Pokaż wiadomości
tekstowe ze stacji”.
Nadawanie c

Page 115 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Rozpoznawanie mowy115Rozpoznawanie
mowyInformacje ogólne ......................115
Elementy sterujące nawigacji ....117
Elementy sterujące telefonu ......117Informacje ogólne
Funkcja rozpoznawania

Page 116 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 116Rozpoznawanie mowyPatrz „Podłączanie urządzeń
przez Bluetooth” w rozdziale
„Telefon” 3 124.
● Funkcja Bluetooth w smartfonie włączanym za pomocą Bluetooth
musi być aktywna i smar

Page 117 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Rozpoznawanie mowy117Elementy sterujące
nawigacji
NAVI 50 IntelliLink
Włączanie rozpoznawania poleceń
głosowych
W celu włączenia funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych w
czasie nawigacji:
Na

Page 118 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 118Rozpoznawanie mowyNAVI 80 IntelliLink
Włączanie rozpoznawania poleceń
głosowych
W celu włączenia funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych:
Nacisnąć 5 w zespole elementów
sterujących na

Page 133 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon133Ostatnie połączenia są wyświetlane
na górze. Można również nacisnąć 4
lub 1 w celu przemieszczania się po
wyświetlaczu w górę/w dół.
Wybrać żądany kontakt z wybranej
lis

Page 134 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) 134TelefonAby odrzucić połączenie:● Nacisnąć Odmów/Odrzuć na
ekranie wyświetlacza.
● Nacisnąć i przytrzymać 8 (w
zespole elementów sterujących
na kolumnie kierownicy).
W momencie n

Page 137 of 143

OPEL VIVARO B 2016.5 Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego (in Polish) Telefon137używać wyłącznie wtedy, gdy
maksymalna moc nadawcza telefonu
komórkowego nie przekracza
2 watów w przypadku korzystania z sieci GSM 900 oraz 1 wata w innychprzypadkach.
Ze względów b