OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник ZAFIRA C 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38625/w960_38625-0.png OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник

Page 1 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник Сопственички прирачник

Page 2 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник

Page 3 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник Вовед............................................ 2
Накратко ....................................... 6
Клучеви, врати и прозорци ........21
Седишта, потпи

Page 4 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник 2ВоведВовед

Page 5 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник Вовед3Податоци што сеспецифични за возилото
Ве молиме да ги внесете
податоците на Вашето возило на
претходна

Page 6 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник 4Вовед●Податоците за насоките, на пр.
лево или десно, или напред
или назад, секогаш се
однесуваат на правецот

Page 7 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник Вовед5

Page 8 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник 6НакраткоНакраткоПрвични информации
за возењетоОтклучување на возилото
Притиснете c
 за да се отклучат
врат

Page 9 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник Накратко7Наклонетост на потпирачот за
грб
Повлечете ја рачката, наместете ја наваленоста и отпуштете ја
рачк

Page 10 of 365

OPEL ZAFIRA C 2019 Сопственички прирачник 8НакраткоМестење на потпирачите
за глава
Притиснете го копчето за
ослободување, наместете ја
височината, па
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 370 next >