OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok ZAFIRA C 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/38967/w960_38967-0.png OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok

Page 1 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok Instruksjonsbok

Page 2 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok

Page 3 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok Innledning...................................... 2
Kort og viktig .................................. 6
Nøkler, dører og vinduer ..............19
Seter og sikkerhetsutstyr .............35
Oppbevaring

Page 4 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok 2InnledningInnledning

Page 5 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok Innledning3Opplysninger om denne
bilen
Skriv inn opplysninger om bilen din på forrige side, så vet du hvor du har
dem. Denne informasjonen finner du
i avsnittene "Service og vedlikehold"
og

Page 6 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok 4InnledningFare, Advarsel og Merk9Fare
Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik
informasjon ikke følges, kan det medføre livsfare.
9 Advarsel
Tekst merket med 9 Advarsel

Page 7 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok Innledning5

Page 8 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok 6Kort og viktigKort og viktigDette må du vite før du
kjørerLåse opp bilen
Trykk på c
 for å låse opp dørene og
bagasjerommet. Åpne dørene ved å
dra i håndtaket. Bakluken åpnes ved
å try

Page 9 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok Kort og viktig7Seterygghelning
Trekk i spaken, juster helningen og
slipp spaken. Du skal høre at sete‐
ryggen kommer på plass.
Setestilling 3 37, manuell setejuste‐
ring 3 37.
Setehøyde
Pumpe

Page 10 of 317

OPEL ZAFIRA C 2019 Instruksjonsbok 8Kort og viktigJustering av hodestøttene
Trykk på utløserknappen, juster
høyden og lås.
Hodestøtter 3 35.
Sikkerhetsbelte
Trekk ut sikkerhetsbeltet, og fest det i
beltespennen. Sikkerhetsbeltet
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 320 next >