Adblue Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian)

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 308 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28640/w960_28640-0.png Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian)

Page 5 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 3
.
bit.ly/helpPSA
.
Nasveti	za	vožnjo	1 09
Zagon 	 in 	 izklop 	 motorja	 110
Ročna
	 parkirna 	 zavora	 114
Električna
	 parkirna 	 zavora	 114
Pomoč
	 pri 	 speljevanju 	 na 	 klancu	 117
Petst

Page 11 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 9
Upravljalni gumbi
A.Reostat 	 za 	 splošno 	 osvetlitev
B. Nastavitev
	 števca 	 dnevno 	 prevoženih 	
k

ilometrov 	 ali 	 indikatorja 	 za 	 vzdrževanje 	
n

a 	 ničlo 	 (odvisno 	 od 	 konte

Page 16 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 14
Prenizek tlak v 
pnevmatikahSveti,
	 spremljata 	 jo 	 zvočni 	 signal 	 in 	s
poročilo. Nezadosten tlak v pnevmatiki ali 
pnevmatikah. Čim
	 prej 	 preverite 	 tlak 	 v 	p
nevmatikah.
Uravnajte

Page 17 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 15
+AdBlue
®
(dostop prek 
pr tljažnika)
Opozorilna	lu
čka	Ad Blue
® utripa 
in
	
kontrolna
	
lučka
	
za
	
ser vis 	 sveti 	
n

eprekinjeno,
	
spremljata
	
ju 	 zvočni 	
s

ignal
	
i

n
	
p

rik

Page 27 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 25
Okvara kazalnika nivoja olja
V	primeru	okvare	električnega	kazalnika	nivo 	 motornega 	 olja 	 ni 	 več 	 pod 	 nadzorom.
Dokler je kazalnik v okvari, morate nivo 
olja
	 preverjati 	 ročno 	 z

Page 28 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 26
Okvara zaradi pomanjkanja tekočine AdBlue®
Rezer voar s sredstvom AdBlue® je prazen: 
naprava
	
proti
	
zagonu
	
preprečuje 	 zagon 	
m

otorja.
Za ponoven zagon motorja morate v 
rezer voar

Page 29 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 27
V primeru zaznave napake 
protionesnaževalnega sistema SCR
Po potrditvi napake v delovanju 
protionesnaževalnega	 sistema 	 SCR 	 se 	
p

o 	 1100 	 prevoženih 	 kilometrih 	 samodejno 	
v

klop

Page 127 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 125
Zagon vozila
Iz	načina	P:
F D o konca pritisnite zavorni pedal.
F	 Zaženite
	 motor.
F	 Zadržite
	 pritisk 	 na 	 zavorni 	 pedal 	 in 	 pritisnite 	
n

a gumb Unlock (Odklepanje) .
F	 Potisni

Page 190 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 188
Obraba zavornih diskov/
zavornega bobna
Informacije glede obrabe zavornih 
diskov/bobna vam lahko zagotovi 
prodajna	 mreža 	 PEUGEOT 	 ali 	
usp

osobljena servisna delavnica.
Električna parkir

Page 191 of 324

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 189
Tekočina	AdBlue® je v posebnem 
rezer voarju s prostornino 
približno
	
17
	
litrov.
Ko
	
je
	
dosežen
	
nivo
	
rezer ve,
	
se
	 sproži 	
o

pozorilna naprava: do izpraznitve posode za 
gori
Page:   1-10 11-20 next >