ESP Peugeot Expert 2019 Brukerhåndbok (in Norwegian)

Peugeot Expert 2019 Brukerhåndbok (in Norwegian) Expert 2019 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/14165/w960_14165-0.png Peugeot Expert 2019 Brukerhåndbok (in Norwegian)

Page 6 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 4
Instrumenter og kontroller
Avhengig av bilens utstyr kan 
oppbevaringsrommene være åpne eller 
lukket. Denne konfigurasjonen vises for 
illustrasjonsformål.
Rattknapper
1.Hanskerom
Deaktivering a

Page 33 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 31
Elektronisk nøkkel med 
fjernkontrollfunksjon og 
innebygd nøkkel.
Hvis en av åpningene ikke er lukket eller 
hvis en av de elektroniske nøklene til 
systemet Nøkkelfri adgang og start er lagt

Page 39 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 37
Med Nøkkelfri adgang og 
start "fjernkontrollen”
Hvis du vil låse bilen, må fjernkontrollen være i 
registreringsområdet A.
Med elektrisk(e) skyvedør(er) på 
sidene
F Med Nøkkelfri adgang

Page 56 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 54
Korrekt kjørestilling
For å nyte godt av førerplassens ergonomi, 
bør du gjøre disse justeringene i følgende 
rekkefølge før du kjører:
- 
h
 øyden på hodestøtten,
-
 v

inkelen på set

Page 62 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 60
Oppvarmede speil
F Trykk på denne knappen.Hvis du vil ha mer informasjon om 
avdugging/avising av bakruten, se det 
tilsvarende avsnittet.
Sladrespeil
Består av en en antiblendingsfunksjon som 
m

Page 80 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 78
Under bruk med USB kan det bærbare 
utstyret lades automatisk.
Under lading vil en melding angi om det 
mobile utstyret har høyere forbruk enn 
strømstyrken som bilen kan levere.
For ytterligere

Page 106 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 104
Vindusspyler og lyktespyler
Slå på
Gi et kort støt nedover på kontrollen.
En viskeromgang bekrefter 
forespørselen.
Denne lampen tennes i 
instrumentbordet og en melding 
vises.
Slå av
Gi ko

Page 107 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 105
Vindusspyleren og vindusviskeren virker i en 
viss tid.
Lyktespylerne fungerer kun når nærlyset er 
tent og bilen kjører .
For å kunne aktivere lyktespyleren med 
kjørelys, still lysbryteren

Page 109 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 107
Generelle 
sikkerhetsanbefalinger
Etikettene er festet på forskjellige steder i 
bilen. De inneholder sikkerhetsadvarsler 
samt identifikasjonsinformasjon om bilen. 
Disse etikettene må ikke fje

Page 123 of 324

Peugeot Expert 2019  Brukerhåndbok (in Norwegian) 121
Råd
Et feilaktig installert barnesete kan 
redusere barnets sikkerhet i tilfelle en 
ulykke.
Kontroller at det ikke finnes et setebelte 
eller en setebeltespenne under 
barnesetet, ettersom det k
Page:   1-10 11-20 21-30 next >