Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) Expert VU 2008.5 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/15919/w960_15919-0.png Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 21 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �2�1
  Otwieranie  
GOTOWY do DROGI
2
 DRZWI � � �P�r�z�e�s�t�r�z�e1� �ł�a�d�u�n�k�o�w�a� � � �-� � �z�a�p�a�l�a� �s�i� �j�eG�e�l�i� �d�r�z�w�i� �s"� 
�z�a�r�y�g�l�o�w�a�n�e� �p�o� �w�ł"�

Page 22 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �2�2
  Otwieranie  
 BOCZNE DRZWI PRZESUWNE 
� �P�o�d�c�z�a�s� �n�a�p�e�ł�n�i�a�n�i�a� �z�b�i�o�r�n�i�k�a� �p�a�l�i�w�a�,� �n�i�e� 
�n�a�l�eG�y� �o�t�w�i�e�r�a�ć� �b�o�c�z�n�y�c�h� �l�e�w�y�c�h�

Page 23 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �2�3
  Otwieranie  
GOTOWY do DROGI
2
� �D�R�Z�W�I� �T�Y�L�N�E� �S�K�R�Z�Y�D�Ł�O�W�E� 
� �W� �t�r�a�k�c�i�e� �p�o�s�t�o�j�u�,� �o�t�w�a�r�t�e� 
�p�o�d� �k"�t�e�m� �9�0�°� �d�r�z�w�i� �t�y�l�n�

Page 24 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �2�4
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
� �Z�E�S�T�A�W� �W�S�K�AD�N�I�K�Ó�W� 
  
1. � � �L�i�c�z�n�i�k� �k�i�l�o�m�e�t�r�ó�w� �/� �m�i�l�.� 
 
2. � � �W�y;�w�i�e�t�l�a�c�z�.

Page 25 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �2�5
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
GOTOWY do DROGI
2
 REGULACJA GODZINY 
� � �-� � �o�b�r�ó�c�i�ć� �w� �l�e�w�o�:� �w�y;�w�i�e�t�l�a� �s�i� �t�r�y�b� �2�4�H� �l�u�b� �1�2

Page 26 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
 KONTROLKI 
� �P�o� �k�aG�d�y�m� �u�r�u�c�h�o�m�i�e�n�i�u� �z�a�p�ł�o�n�u�:� �z�a�p�a�l�a� �s�i� �g�r�u�p�a� �k�o�n�t�r�o�l�e�k�,� �p�o�t�w�i�e�

Page 27 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �2�7
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
GOTOWY do DROGI
2
 
Kontrolka   st an  
�z�n�a�c�z�e�n�i�e    �R�o�z�w�i"�z�a�n�i�e� �-� �a�k�c�j�a 
 
�T�e�m�p�e�r�a�t�u�r�a� �i

Page 28 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �2�8
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
 
Kontrolka   st an  
�z�n�a�c�z�e�n�i�e    �R�o�z�w�i"�z�a�n�i�e� �-� �a�k�c�j�a 
 
 
�P�o�d�u�s�z�k�a� 
powietrzna 
 
przednia

Page 29 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) ABS
ESP
� �2�9
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
GOTOWY do DROGI
2
 
Kontrolka    stan   �z�n�a�c�z�e�n�i�e   �R�o�z�w�i"�z�a�n�i�e� �-� �a�k�c�j�a 
 
�U�k�ł�a�d� 
�k�

Page 30 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �3�0
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
 
Kontrolka    stan   �z�n�a�c�z�e�n�i�e   �R�o�z�w�i"�z�a�n�i�e� �-� �a�k�c�j�a 
 
�K�l�o�c�k�i� 
�h�a�m�u�l�c�o�w�e  � �z�a�p�