ABS Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) iOn 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27293/w960_27293-0.png Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 3 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) Vitajte
Ďakujeme, že ste si vybrali model Peugeot Ion.
T ento   dokument   uvádza   informácie   a odporúčania,   vďaka   ktorým   sa  
m

ôžete   oboznámi

Page 12 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 10
KontrolkaStavPríčina Činnosti/pozorovania
Otvorené dvere/
otvorený kufor Tr valo
  rozsvietená  
s

polu   so   zvukovým  
s

ignálom.Dvere
  alebo   kufor   zostali  
o

Page 50 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 48
**  V závislosti  od   geografického   pokrytia  „
Služby   núdzového   hovoru   Peugeot   Connect  
S

OS“,   „Služby   asistenčného   hovoru   Peugeo

Page 56 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 54
Airbagy
Airbagy nie sú funkčné pri vypnutom 
zapaľovaní.
Toto  zariadenie   sa   môže   použiť   len  
j

edenkrát.   V   prípade   ďalšieho   nárazu  
(

v  

Page 127 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 111
AABS .................................................................48
Airbagy ............... ............................. 9 , 54, 58-59
Airbagy
  bočné  
...........................

Page 128 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 112
Núdzové volanie.........................................4 7- 4 8
Núdzové   výstražné   osvetlenie  ........................46
OOchrana detí ...................... 54, 57- 5 8 ,