YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch)

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) TENERE 700 2021 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/51771/w960_51771-0.png YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch)

Page 1 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) PANTONE285C
XTZ690 (Ténéré 700)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HANDLEIDING
MOTORFIETS
 Lees deze handleiding 
aandachtig door voordat u deze 
machine gaat gebruiken.
GebruikersinformatieIndex
Specificaties

Page 2 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) DAU81560
Lees deze han dlei din g aan dachti g d oor voor dat u d eze machine g aat geb ruiken. Deze han dlei din g d ient bij de
machine te b lijven als deze wor dt verkocht.
DAU81571
Conformiteits

Page 3 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Inleidin g
DAU10103
Welkom in de wereld van Yamaha!
Als eigenaar van de XTZ690 profiteert u van de enorme ervaring en technische kennis van Yamaha op het gebied van het ontwerpen en
fabriceren van ho

Page 4 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Belangrijke informatie in de han dleid ing
DAU10134
Bijzonder belangrijke informatie is in deze handleiding gemarkeerd met de volgende aanduidingen:
*Product en specificaties kunnen zonder voorafgaan

Page 5 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Belangrijke informatie in de han dleid ing
DAUM2152
XTZ690
HANDLEIDING
©2021 door MBK INDUSTRIE
1e uit gave, januari 2021
Alle rechten voor behou den
Elke vorm van her druk 
of on bevoe gd g eb rui

Page 6 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Inhoudsopg aveVeilighei dsinformatie ....................... 1-1
Beschrijvin g...................................... 2-1
Aanzicht linkerzijde ......................... 2-1
Aanzicht rechterzijde ......

Page 7 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Inhoudsopg ave
Smeren van de 
achterwielophanging..................6-30
Achterbrugscharnierpunten smeren .......................................6-30
Voorvork controleren .....................6-30
Stu

Page 8 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) 1-1
1
Veiligheidsinformatie
DAU1031C
Wees een verantwoor delijke ei genaar
Als eigenaar van de machine bent u verant-
woordelijk voor de veilige en juiste bedie-
ning ervan.
Motorfietsen zijn tweewiel

Page 9 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Veilighei dsinformatie
1-2
1
• We raden aan om het motorrijden te
oefenen op plekken waar geen ver-
keer is, totdat u grondig bekend
bent met de motor en zijn bedie-
ning.
 Ongelukken worden vaak

Page 10 of 104

YAMAHA TENERE 700 2021 Instructieboekje (in Dutch) Veiligheidsinformatie
1-3
1
 Laat de motor niet binnen draaien.
Zelfs als u ventileert met ventilatoren
of open ramen en deuren kan de hoe-
veelheid koolmonoxide snel oplopen
tot gevaarlijke niveau
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 110 next >