YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish)

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) VX 2019 YAMAHA YAMAHA https://www.carmanualsonline.info/img/51/52066/w960_52066-0.png YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish)

Page 1 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Läs den här handboken noga 
innan vattenskotern används.
ÄGAR-/FÖRARHANDBOK
2019 WaveRunner
VX-C/VX/VX Deluxe
VX Cruiser
VX Limited
F4G-F8199-73-M0
UF4G73M0.book Page 1 Thursday, May 24, 2018

Page 2 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Läs den här handboken noga innan vattenskotern används. Handboken ska 
medfölja WaveRunner-vattenskotern om den säljs.
UF4G73M0.book Page 1 Thursday, May 24, 2018 3:09 PM

Page 3 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU44203
Försäkran om överensstämmelse för vattenskotrar (PWC)
enligt kraven i direktiv 2013/53/EU
Namnet på vattenskoterns tillverkare:YAMAHA MOTOR CO., LTD.
Adr

Page 4 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU30193
Till ägaren/föraren
Tack för att du har valt en Yamaha-vatten-
skoter.
Den här ägar-/förarhandboken innehåller in-
formation som du behöver för att an

Page 5 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Viktig information om handboken
MJU40411
Eftersom Yamaha ständigt förbättrar sina
produkter kanske din produkt inte är exakt så
som den som beskrivs i den här ägar-/förar-
handboken. Specifika

Page 6 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Allmänna och viktiga dekaler ........... 1
Identifikationsnummer..................... 1
Primärt ID-nummer (PRI-ID) ............... 1
Farkostens identifieringsnummer 
(CIN) ..............

Page 7 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Innehåll
Krav på motorolja .......................... 54
Motorolja .......................................... 54
Tömma ut slagvatten .................... 55
Tömma ut slagvatten på land........

Page 8 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Allmänna och viktiga dekaler
1
MJU36452
Identifikationsnummer
Anteckna det primära identifikationsnumret
(PRI-ID), vattenskoterns identifikationsnum-
mer (CIN) och motorns serienummer på de
avsedda

Page 9 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Allmänna och viktiga dekaler
2
MJU44090Dekal med tillverkningsdatum
Den här dekalen sitter på babords sida om
luftfilterhuset. (Information om att ta bort och
montera sätet finns på sidan 44.)
MJ

Page 10 of 110

YAMAHA VX 2019 Bruksanvisningar (in Swedish) Allmänna och viktiga dekaler
3
OBS:
Den signifikanta våghöjden är den genom-
snittliga höjden av den högsta tredjedelen av
vågorna, vilket ungefär motsvarar våghöjden
som uppskattas av en er
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 110 next >